Cách xác định field/ table trong ax

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Aug 11, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bạn click phải chuột vào 1 field trên màn hình, nơi các bạn muốn thêm, chọn Personalize

  upload_2014-8-11_15-50-49.png

  Cho bạn sắp xếp lại vị trí các field trên màn hình
  upload_2014-8-11_15-51-59.png
  Qua tab Infomation, đây là thông tin form name trong AOT mà bạn cần.
  upload_2014-8-11_15-53-11.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Ứng dụng Skype sau khi "lột xác" có gì mới? Công nghệ Jun 4, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

: AX dev

Share This Page