Các loại bảng Fact trong Data Warehouse

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, Jun 6, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  CÁC LOẠI BẢNG FACT TRONG DATA WAREHOUSE
  Một bảng sự kiện (fact table) là một bảng gồm các phép đo (measure), số liệu (metrics) hoặc sự kiện (fact) của quy trình kinh doanh (business process). Những giá trị định lượng này được sử dụng để biết được business value của doanh nghiệp và để dự báo kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp đó.

  Các loại bảng fact khác nhau được phân loại như sau:

  1. Additive:

  Additive fact là những sự kiện được tóm tắt qua tất cả các Dimension trong bảng Fact. Nghĩa là tất cả các Dimension cần phân tích đều được thể hiện trong bảng Fact. Bảng Sales_Fact là một ví dụ tốt cho loại Additive fact.

  Additive_Fact1.jpg
  2. Semi-Additive:

  Semi-Additive fact là những sự kiện có thể được tóm tắt cho một số Dimension trong bảng Fact chứ không phải là những bảng khác. Ví dụ như Inventory_Daily_Fact được tóm tắt thông qua Store_Dimension chứ không phải là Time_Dimension như Sales_Fact.

  Semi-Additive_Fact1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  Hienlt likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  3. Non-Additive:

  Non-Additive fact là những bảng sự kiện không được tóm tắt cho bất kỳ Dimension hiện tại nào trong bảng Fact.

  Ví dụ như bảng Fact tính toán phần trăm, tỉ lệ.

  Non-Additive_Fact1.jpg
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  Hienlt likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  4. Factless Fact Table:

  Trong thực tế, có thể có một bảng Fact mà không chứa phép đo (measure) hay sự kiện (fact) nào. Các bảng đó được gọi là “Factless Fact tables”.

  Factless_Fact1.jpg
  Ví dụ: Một bảng Fact mà chỉ có mã sản phẩm và khóa ngày (Product_key & Date_key) là factless fact. Rõ ràng là không hề có measure nào trong bảng này. Nhưng nhìn vào bản này có thể thống kê (đếm) được có bao nhiêu sản phẩm bán ra trong một khoảng thời gian.

  ***Tóm lại, một bảng Fact bao gồm các sự kiện tổng hợp thường được gọi là bảng tóm tắt (Summary tables).
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
  Hienlt likes this.

Share This Page