Các loại billing rules trong AX

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Feb 11, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Billing rules là các điều kiện ràng buộc thanh toán giữa công ty và khách hàng. Hệ thống định nghĩa các loại như sau:
  - Milestone: định nghĩa các cột mốc xuất hóa đơn và giá trị xuất hóa đơn theo hợp đồng với khách hàng. Chỉ áp dụng với dự án có projec type = FIX PRICE
  - Time & Material : xác định các loại chi phí sẽ được xuất hóa đơn cho khách hàng - Chỉ áp dụng với dự án có project type = Time & Material.
  - Fee - Các nghiệp vụ liên quan đến fee
  - Progress : quy định tỉ lệ % hoàn thành của dự án để xuất hóa đơn

  Mời các bạn xem cách tạo billing rule ở đây
   
 2. Loading...


Share This Page