Các phím tắt thường dùng trong Excel

Discussion in 'Công nghệ' started by bsdinsight, Aug 8, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để vận hành tốt & nhanh các file office như word, excel, power point.... thì các bạn nên tìm ra những đặc tính chung của một file làm việc thông thường, như thế sẽ nhẹ đầu để nhớ rất nhiều, sau đó tìm ra những điểm khác biệt cần nhớ tuy có nhiều phím tắt rất giống với word

  Chúc các bạn sẽ trở thành một tay sử dụng excel một cách nghệ thuật

  File
  Ctrl + O = Ctrl + F12 = Ctrl + Alt + F2: mở file cũ
  Ctrl + N: mở file mới
  Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời
  Ctrl + S = Ctrl + Shift + F2: save
  F12 = Save as
  Ctrl + P = Ctrl + Shift + F12: in
  Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ
  Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình

  Font
  Ctrl + B: in đậm
  Ctrl + I: in nghiên
  Ctrl + U: gạch chân
  Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ
  Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ

  Sao chép, cắn dán
  Ctrl + C: copy
  Ctrl + V: paste
  Ctrl + X: cắt
  Ctrl + D: copy dữ liệu từ ô phía trên
  Ctrl + R: copy dữ liệu của ô sát bên trái
  Ctrl + ‘ = Ctrl + Shift + “ : copy toàn bộ nội dung ô trên vào dòng dữ liệu đang nhập

  Ẩn dòng, ẩn cột
  Ctrl + 0: ẩn cột
  Ctrl + 9: ẩn dòng
  Ctrl + Shift + 0: bỏ ẩn cột
  Ctrl + Shift + 9: bỏ ẩn dòng (Thực ra theo tài liệu sẽ ghi là: Ctrl + Shift + ( - nhưng ghi như thế ko thành quy luật nên nên nhớ ở trên số 9, ở dưới cũng số 9 sẽ tiện lợi hơn, tương tự với việc ẩn cột)

  Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động
  Ctrl + Z
  Ctrl + Y
  F4: lặp lại định dạng vừa sử dụng

  Tìm kiếm, thay thế dữ liệu
  Ctrl + H: thay thế
  Ctrl + F: tìm kiếm

  Di chuyển trong một sheet
  Ctrl + G (=F5)
  PageUp
  Pagedown
  Ctrl + home
  Ctrl + end
  Tab: sang ô bên phải
  Shift + Tab: sang ô bên trái
  Enter: xuống ô bên dưới
  Shift + Enter: lên ô bên trên

  Sheet
  Ctrl + PageUp: sang sheet bên trái
  Ctrl + PageDown: sang sheet bên phải
  Ctrl + giữ chuột vào tên sheet và kéo: copy toàn bộ sheet
  Shift + F11: tạo sheet mới
  Alt+ E + L: Xóa sheet

  Chọn ô
  Shift + mũi tên phải
  Shift + mũi tên trái
  Shift + mũi tên lên
  Shift + mũi tên xuống
  Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải trong
  Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái
  Ctrl + A = Ctrl + Shift + dấu cách: chọn toàn bộ bảng
  Ctrl + Shift + home: chọn từ ô con trỏ đến ô A1
  Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến ô cuối cùng của bảng tính
  Shift + dấu cách: chọn một dòng
  Ctrl + dấu cách: chọn một cột
  Ctrl + dùng con chuột nhấp chọn các ô không liền kề : chọn nhiều ô cùng lúc không liền kề

  Thêm, xóa
  Delete
  Backspace
  Ctrl + “ - “ : Xóa ô
  Ctrl + Shift + “ + “ : Thêm ô

  Comment:
  Shift + F2: thêm mới comment, hoặc chỉnh sửa comment đã có

  Dữ liệu
  F2: Sửa nội dung trong ô
  Ctrl + “;” : điền ngày hiện thời
  Ctrl + Shift + “:” : điền giờ hiện thời

  Định dạng dữ liệu
  Ctrl + Shift + ~ : general
  Ctrl + Shift + $ : current
  Ctrl + Shift + %: %
  Ctrl + Shift + ^: ngày, tháng, năm

  Tính toán
  Alt + “=” : Tự động hiện công thức cộng
  F3: dán một tên đã đặt vào công thức

  Vùng làm việc
  Ctrl + F3: đặt tên vùng

  Menu & Toolbar
  Alt: chạy lên thanh menu
  Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu
  Shift tab : di chuyển ngược lại
  Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo
  Alt + ký tự gạch chân
  Alt + mũi tên xuống mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục
  Enter: chọn
  ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar

  Khác
  Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file
  Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ
  Ctrl + K: thêm link
  Shift + F10 = nhấp chuột phải
  Ctrl + 1: hiện format cell
  Ctrl + 7: ẩn / hiện thanh standard
  Ctrl + Shift + 7 (&) : kẻ đường viền ngoài
  Ctrl + Shift + -: bỏ đường kẻ ô
   
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...


Share This Page