1. Microsoft Dynamics CRM

Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Discussion in 'Bảo hiểm' started by Phu Ton, Oct 6, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Để phân tích tài chính, doanh nghiệp sử dụng một hay tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau trong số các phương pháp phân tích tài chính. Các phương pháp phổ biến: phương pháp so sánh, đánh giá, phương pháp đối chiếu, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp đồ thị, phương pháp toán tài chính... Chúng ta có thể thấy các phương pháp căn bản sau

  phan tich bao cao tai chinh.jpg

  1. Phương pháp đánh giá: phương pháp này rất hay sử dụng trong phân tích tài chính, và được đan xen trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phân tích tài chính
  • Phương pháp so sánh: đây là kỹ thuật dễ dàng sử dụng và được sử dụng rất nhiều trong các kỹ thuật phân tích. So sánh tuyệt tối về sự biến động thông qua các con số cơ học; so sánh tương đối nói về sự biến động thông qua các chỉ số %, tăng hoặc giảm qua các kỳ để từ đó có được các nhân định khác nhau cho báo cáo phân tích
  • Phương pháp phân chia: sử dụng để chia nhỏ các yếu tố cần phân tích trên báo cáo tài chính, phục vụ nhiều khía cạnh phân tích khác nhau trên một bài phân tích. Các chiều có thể phân chia trên một báo cáo phân tích tài chính
   • Chi tiết theo yếu tố cấu thành yếu tố cần nghiên cứu: phân tách các chỉ tiêu nhỏ trong một chỉ tiêu lớn cần phần tích
   • Chi tiết theo thời gian phát sinh và kết quả: phân tách theo dòng thời gian của một chi tiêu cần phân tích để khái quát sự biến động chỉ số thông qua các giai đoạn phát triển khác nhau trong doanh nghiệp
   • Chi tiết theo không gian: phân tách các chỉ tiêu phân tích theo khu vực địa lý, để có được sự so sánh khác nhau giữa các vùng, miền phát sinh chỉ tiêu cần phân tích
  • Phương pháp liên hệ đối chiếu: kết hợp với các hiện tượng kinh tế, xã hội, chính trị để có được mối tương quan liên hệ với nhau, cân đối các yếu tố, luận chứng sẽ làm cho phân tích tài chính doanh nghiệp trở nên chính xác hơn về thông tin và có giá trị với các nhà quản trị, nhà đầu tư.
  2. Phương pháp phân tích nhân tố: là phương pháp sử dụng các nhân tố liên quan với nhau xác lập thành một công thức toán học logic để đánh giá sự tác động qua lại giữa các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính trong doanh nghiệp.

  Ví dụ: Nguồn vốn = Vốn chủ sở hữu + Nợ vay

  Sự cố định hoặc gia tăng không đáng kể của nguồn vốn thì sẽ có một sự biến động tương quan giữa vốn chủ sở hữu và nợ vay. Qua đó xác định được mức độ ảnh hưởng khác nhau của các nhân tố liên quan đến một tổ hợp các chỉ tiêu cần phân tích
  • Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: xác định cụ thể từng nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
   • Thay thế liên hoàn: thông thường phương pháp này nằm trong các phương trình toán học về tích số và thương số
   • Số chênh lệch: là một kết quả của phương pháp liên hoàn, khi nhân tố ảnh hưởng cần phân tích có liên hệ với tích số với một chỉ tiêu cần phân tích
   • Phương pháp cân đối: sự dung hòa giữa 2 nhân tố ảnh hưởng nhau, như ví dụ về nguồn vốn bên trên
  • Tính chất của các nhân tố: khi có được các kết quả mang tính chất cơ số học, con số biết nói. Các nhà phân tích tiến hành xem xét tính chất ảnh hưởng của các nhân tố khách quan, chủ quan... để đưa ra từng quyết định cụ thể giúp doanh nghiệp có được các chiến lược phát triển khác nhau cho từng thời kỳ phân tích báo cáo tài chính
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Hỏi INSIGHT] Các phương pháp tính giá thành? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  Các phương pháp lập kế hoạch Quản trị doanh nghiệp Sep 16, 2014
  Doanh nghiệp phải là trung tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 Quản trị doanh nghiệp Today at 6:19 PM
  Các chủ đề về quản trị mà quản lý doanh nghiệp cần biết Quản trị doanh nghiệp Today at 7:50 AM
  Các chiến lược cạnh tranh của Michael Porter Quản trị doanh nghiệp Today at 12:11 AM

Share This Page