Các quyết định trong Decision Tree trên Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 15, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết này sẽ đưa ra các trường hợp phân tích ra quyết định dựa trên cây Decision Tree, giúp bạn có thêm cái nhìn trên nhiều khía cạnh của cây ra quyết định cũng như nhìn thấy tính linh hoạt trong Tableau.
  Bài viết bao gồm phần giới thiệu các chức năng sử dụng trên cây Dicision tree và phần các ví dụ về ra quyết định.
  Phần 1: Giới thiệu tổng quan các chức năng cây Decision tree.
  tableau_decision1.png
  - Cây Decision Tree trên cho phép lọc giá trị theo năm, Lọc theo Khu vực
  - Kích thước của cây dựa trên các giá trị chọn trong Size Tree ( Order quatity, sales, shipping cost...)
  - Màu sắc của cây dựa trên các giá trị chọn trong Color Tree ( Order quatity, sales, Profit, shipping cost...)
  - Cho phép linh động lựa chọn cấp độ phân tích trong cây ra quyết định.
  Hiện cây có 3 cấp phân tích, trong mỗi cấp cho phép thay đổi cho phù hợp với mục tiêu người dùng.

  Phần 2: Các trường hợp cho cây ra quyết định
  Trường hợp: Bạn muốn ra quyết định muốn mở thêm chi nhánh ở một số tỉnh thành phát triển, cắt giảm các chi nhánh trong các tỉnh có lợi nhuận thấp trên cả nước, bạn muốn xem xét các tỉnh dựa trên lợi nhuận. Vậy làm sao trên cây ra quyết định bạn có thể làm được điều này.

  Giải quyết: Chọn giá trị tại Color tree là Profit, các cấp chọn level chọn Province, lọc dữ liệu theo vùng mà bạn muốn quan sát.
  tableau_decision2.png
  => Như trên cây ra quyết định, ta dễ nhận thấy Hồ Chí Minh là nơi có lợi nhuận cao nhất, Bình Phước là khu vực bị thua lỗ, nên có quyết định tăng cường đầu tư, hoặc loại bỏ ngay chi nhánh. Trong khi đó Vũng tàu, Đồng Nai nên tiếp tục tăng cường các chiến lược phát triển.

  Trường hợp 2: Sau khi xem xét tình hình thu lợi nhuận từ các tỉnh, bạn bắt đầu quan tâm đến các kênh phân phối bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn muốn xem xét xem tình hình số lượng hàng được bán trên các kênh bày như thế nào.Bạn quan tâm kênh bán hàng Online có chi phí thấp liệu có đem lại doanh số cao hay không ?

  tableau_decision3.png
  => Bạn nhận thấy rõ ràng là tại Agent bán được nhiều nhất và nhóm hàng điện lạnh là chiếm tỷ trọng cao nhất trong các nhóm hàng.
  Tại các kênh online mặc dù thu nhập thấp nhưng vẫn đem lại doanh số, nên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
  Nhóm hàng điện lạnh tại tất cả các kênh nên tiếp tục đẩy mạnh phát triển.

  To be continued....
   
 2. Loading...


Share This Page