Các tài liệu trong triển khai dự án ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 13, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  erp implementation documentation.jpg

  Các tài liệu trong triển khai dự án ERP.

  Nói tới ERP, và triển khai ERP không thể không nói tới các tài liệu của các đối tác, và cá nhân tham giao vào dự án ERP cung cấp. Rất nhiều, rất nhiều các tài liệu được viết trong quá trình triển khai ERP từ tài liệu giới thiệu các tính năng của giải pháp phần mềm ERP, tài liệu yêu cầu, nhu cầu, tài liệu về nội dung triển khai, các hợp đồng, tài liệu kế hoạch triển khai, tài liệu kỹ thuật của giải pháp, .... và ngay các các form mẫu qui định việc truyền thông trong dự án ERP.

  Và đề chi tiết hơn, đề tài này được mở và mong muốn nhận được sự chia sẻ của anh/em gần xa đã đang và sẻ triển khai ERP cho doanh nghiệp về các tài liệu trong triển khai ERP với mục đích mong muốn bộ tài liệu này sẽ cô đọng hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn cho dự án ERP
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Facebook giới thiệu FbStart - "cứu cánh" của các công ty start-up tại Việt Nam Công nghệ Feb 7, 2017
  Tái định vị thương hiệu: Cách của Starbucks Quản trị doanh nghiệp Nov 7, 2016
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Microsoft Dynamics 365 Jul 19, 2016
  Tài khoản 007: Ngoại tệ các loại Quản trị doanh nghiệp Nov 19, 2014
  Tài khoản 333: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Quản trị doanh nghiệp Nov 3, 2014

Share This Page