1. Microsoft Dynamics CRM

Các thuật ngữ ngành bảo hiểm

Discussion in 'Bảo hiểm' started by bsdinsight, Jan 12, 2018.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dịch thuật chuyên ngành là một lĩnh vực cực kỳ thử thách đối với các cộng tác viên dịch thuật, càng khó khăn thi họ càng tìm thấy sự đam mê trong nghề nghiệp. Biển kiến thức và kho từ vựng thì vô tận, phải biết chọn lựa chính xác ngữ nghĩa của từng từ áp dụng trong từng lĩnh vực khác nhau, như thế bản dịch mới có thể đạt chất lượng.

  Đến với Dịch thuật Thành Vinh, Quý khách có thể yên tâm về chất lượng bản dịch, thời hạn giao bài và các dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên ngành trong tất cả các lĩnh vực: Xây dựng, y khoa, tài chính, kế toán, bảo hiểm, ngân hàng, pháp lý, tài liệu an toàn (MSDS),…. với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Thái Lan, Campuchia, Lào,…

  Công ty Dịch thuật Thành Vinh luôn quan tâm đến lợi ích của Khách hàng vì thế chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho Quý khách những thông tin quý giá liên quan đến dịch thuật chuyên ngành

  Dưới đây là các từ vựng chuyên ngành về Bảo Hiểm,Chúng tôi hy vọng những gì chúng tôi cung cấp sẽ mang lại lợi ích cho Quý khách

  Absolute assignment Chuyển nhượng hoàn toàn
  Accelerated death benefit rider Điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm
  Accidental death and dismemberment rider Điều khoản riêng về chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
  Accidental death benefit Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi người bảo hiểm chết do tai nạn
  Accumulated value Giá trị tích luỹ
  Accumulation at interest dividend option Lựa chọn tích luỹ lãi chia
  Accumulation period Thời kỳ tích luỹ
  Accumulation units Đơn vị tích luỹ
  Activity at work provision Điều khoản đang công tác
  Activities of daily living Hoạt động thường ngày
  Actuaries Định phí viên
  AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider) Điều khoản riêng về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn
  Additional insured rider Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm
  Additional term insurance dividend option Lựa chọn sử dụng lãi chia để mua bảo hiểm tử kỳ
  Adjustable life insurance Bảo hiểm nhân thọ có có thể điều chỉnh
  Administrrative services only (ASO) contract Hợp đồng dịch vụ quản lý
  Adverse seletion – antiselection Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
  Aggregate stop loss coverage Bảo hiểm vượt tổng mức bồi thường.
  Aleatory contract Hợp đồng may rủi
  Allowable expensive Xin phí hợp lý
  Annual return Doanh thu hàng năm
  Annual statement Báo cáo năm
  Annual renewable term (ART) insurance – yearly renewable term insurance Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm

  Annunity Bảo hiểm niên kim (Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ)
  Annutant Người nhận niên kim
  Annunity beneficiary Người thụ hưởng của hợp đồng niên kim
  Annunity certain Thời hạn trả tiền đảm bảo – niên kim đảm bảo
  Annunity date Ngày bắt đầu trả niên kim
  Annunity mortality rates Tỷ lệ tử vong trong bảo hiểm niên kim
  Annunity units Đơn vị niên kim.
  Antiselection Lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)
  APL provision – automatic premium loan provision Điều khoản cho vay phí tự động
  Applicant Người yêu cầu bảo hiểm
  Assessment method Phương pháp định giá
  Assets Tài sản
  Assignee Người được chuyển nhượng
  Assignment Chuyển nhượng
  Assignment provision Điều khoản chuyển nhượng
  Assignor Người chuyển nhượng
  Attained age Tuổi hiện thời
  Attained age conversion Chuyển dổi hợp đồng theo tuổi hiện thời
  Automatic dividend option Lựa chọn tự động sử dụng lãi chia
  Automatic nonforfeiture benefit Quyền lợi không thể tự động huỷ bỏ
  Automatic premium loan (APL) provision Điều khoản cho vay phí tự động
  Bargaining contract Hợp đồng mặc cả (thương thuyết)
  Basic medical expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế cơ bản
  Beneficiary Người thụ hưởng
  Benefit period Thời kỳ thụ hưởng
  Benefit schedule Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
  Bilateral contract – unilateral contract Hợp đồng song phương , hợp đồng đơn phương
  Blended rating Định phí theo phương pháp tổng hợp
  Block of policy Nhóm hợp đồng đồng nhất
  Business continuation insurance plan Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
  Business overhead expense coverage Bảo hiểm chi phí kinh doanh
  Buy-sell agreement Thoả thuận mua bán
  Calendar-year deductible Mức miễn thường theo năm
  Canadian Council of Insurance Regulator Hội đồng quản lý bảo hiểmCanada.
  Canadian life and Health Insurance Association (CCIR) Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ Canada
  Canadian life and health insurance compensation corporation (CLHIA) Tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻCanada
  Cancellable policy Hợp đồng có thể huỷ bỏ
  Capital Vốn
  Capitation Phí đóng theo đầu người
  Case management Quản lý theo trường hợp.
  Cash dividend option Lựa chọn nhận lãi chia bằng tiền
  Cash refund annunity Niên kim hoàn phí
  Cash surrender value Giá trị giải ước (hoàn lại)
  Cash surrender value nonforfeiture option Lựa chọn huỷ hợp đồng để nhận giá trị giải ước (hoàn lại)
  Cash value Giá trị tích luỹ của hợp đồng
  Cede Nhượng tái bảo hiểm
  Ceding company Công ty nhượng tái bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc)
  Certificate holder Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo hiểm nhóm)
  Certificate of insurance Giấy chứng nhận bảo hiểm
  Change of occupation provision Điều khoản về sự thay đổi nghề nghiệp
  Children’s insurance rider Đìều khoản riêng bảo hiểm cho trẻ em
  Critical illness coverage (CI) Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  Claim Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  Claim analist Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  Claim cost Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)
  Claim examiner Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm
  Claim specialist Tương tự Claim examiner
  Class designation Chỉ định nhóm người thụ hưởng
  Class of policies Loại đơn bảo hiểm
  Closed contract Hợp đồng đóng (Loại hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng là có giá trị)
  Closely held business Doanh nghiệp giới hạn số thành viên,
  Coinsurance povision Điều khoản đồng bảo hiểm
  Collateral assigmenent Thế chấp
  Common disaster clause Điều khoản đồng tử vong
  Community property state Bang (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản
  Commutative contract Hợp đồng ngang giá
  Compound interest Lãi gộp (kép)
  Comprehensive major mediacal policy Đơn bảo hiểm chi phí y tế tổng hợp (gộp)
  Concurrent review Đánh giá đồng thời
  Conditional promise Lời hứa có điều kiện
  Conditional renewable policy Hợp đồng tái tục có điều kiện.
  Conservative mortality table Bảng tỷ lệ chết thận trọng
  Consideration Đối thường
  Contingency reserves Dự phòng giao động lớn
  Contingent beneficiary Người thụ hưởng ở hàng thứ hai.
  Contingent payee Người thụ hưởng kế tiếp
  Continuous – premium whole life policy Đơn bảo hiểm trọn đời đóng phí liên tục.
  Contract Hợp đồng
  Contract of adhesion Hợp đồng định sẵn
  Contract of indemnity Hợp đồng bồi thường.
  Contract holder Người chủ hợp đồng
  Contractual capacity Năng lực pháp lý khi ký kết hợp đồng.
  Contributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm cùng đóng phí.
  Conversion privilege Quyền chuyển đổi hợp đồng
  Conversion provision Điều khoản chuyển đổi hợp đồng
  Cenvertible term insurance policy Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
  Coordination of benefit (COB) provision Điều khoản kết hợp quyền lợi.
  Copayment Cùng trả tiền
  Corporation Công ty
  Cost of living adjustment (COLA) benefit Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.
  Credit life insurance Bảo hiểm tín dụng tử kỳ.
  Critical illness (CI) coverage Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  Cross-purchase method Phương pháp mua chéo
  Declined risk Rủi ro bị từ chối
  Decreasing term life insurance Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo hiểm giảm dần
  Deductible Mức miễn thường
  Deferred annunity Niên kim trả sau
  Deferred compensation plan Chương trình phúc lợi trả sau.
  Defferred profit sharing plan (DPSP) Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợinhuận
  Defined benefit pensionplan – defined contribution pension plan Chương trình hưu trí xác định quyền lợi.
  Defined contribution pension plan Chương trình hưu trí xác định phần đóng góp.
  Dental expense coverage Bảo hiểm chi phí nha khoa.
  Deposit administration contract Hợp đồng quản lý quỹ hữu trí
  Disability buyout coverage Bảo hiểm mua lại cổ phần khi thương tật.
  Disability income benefit Trợ cấp thu nhập khi thương tật.
  Disability income coverage Bảo hiểm trợ cấp thu nhập .
  Dividend options Các lựa chọn về sử dụng lãi chia
  Divisible surplus Lợi nhuận đem chia
  Domestic insurer Công ty bảo hiểm của bang (thuật ngữ tại Mỹ)
  Double indemnity benefit Quyền lợi chỉ trả gấp đôi
  Dread disease (DD) benefit Quyền lợi bảo hiểm cho một số bệnh (chết) hiểm nghèo
  EFT method (Electronic Funds Transfer) Phương pháp chuyển tiền điện tử
  Eligibility period Thời hạn chờ đủ điều kiện
  Elimination period Thời gian chờ chi trả
  Employee retirement income security act (ERISA) đạo luật bảo đảm thu nhập khi về hưu của người lao động.
  Employees’ profit sharing plan (EPSP) Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động.
  Endorsement Bản sửa đổi bổ sung
  Endorsement method (1) Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.

  (2) Phương phá thay đổi người thụ hưởng bằng văn bản
  Endowment insurance Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm và tiết kiệm)
  Enrollment period – eligibility period Thời hạn chờ đủ điều kiện
  Entire contract provision Điều khoản về bộ hợp đồng đầy đủ
  Entity method Phương pháp duy trì thực thể
  Estate plan Chương trình xử lý tài sản
  Evidence of insurability Bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm
  Exclusion Điều khoản loại trừ
  Exclution rider Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một số rủi ro xác định)
  Expected mortality Tỷ lệ tử vong dự tính
  Experience Phí tính theo kinh nghiệm
  Extended term insurance nonforfeiture option Lựa chọn sử dụng giá trị tích luỹ để mua bảo hiểm tử kỳ.
  Face amount Số tiền bảo hiểm
  Face value Số tiền bảo hiểm
  Facility of payment clause Điều khoản về lựa chọn thanh toán
  Family income coverage Bảo hiểm thu nhập gia đình
  Family income policy Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình
  Family policy Đơn bảo hiểm gia đình
  Fiduciary Người nhận uỷ thác
  Field office Văn phòng khu vực
  Financial intermediary Trung gian tài chính
  Financial services industry Ngành dịch vụ tài chính
  First beneficiary – primary beneficiary Người thụ hưởng hàng thứ nhất
  First dollar coverage Bảo hiểm toàn bộ chi phí y tế
  Fixed amount option Lựa chọn trả góp số tiền bảo hiểm
  Fixed benefit annunity Niên kim quyền lợi xác định
  Fixed period option Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định
  Flexible premium annunity Niên kim có phí bảo hiểm linh hoạt
  Flexible premium variable life insurance Phí bảo nhân thọ biến đổi đóng phí linh hoạt
  Foreign insurer Công ty bảo hiểm ngoài bang (thuật ngữ tại Mỹ)
  Formal contract Hợp đồng chính tắc
  Fraternal benefit sociaty Hội trợ cấp ái hữu
  Fraudulent claim Khiếu nại gian lận
  Fraudulent misrepresentation Kê khai gian lận
  Free- examination provision- Điều khoản về thời hạn xem xét (cân nhắc)

  Fully insured plan Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ.
  Fully self insured plan Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ.
  Funding mechanism Cơ chế (phương pháp) gây quĩ
  Funding vehicle Phương tiên gây quĩ
  Future purchase option benefit Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Gatekeeper Người giám sát
  General investment account Tài khoản đầu tư tổng hợp
  GI benefit Quyền lợi khả năng bảo hiểm được đảm bảo
  Grace period Thời gian gia hạn nộp phí
  Grace period provision Điều khoản về thời gian gia hạn nộp phí
  Graded premium policy Đơn bảo hiểm định kỳ tăng phí
  Gross premium Phí toàn phần
  Group creditor life insurance Bảo hiểm nhân thọ nhóm cho chủ nợ
  Group deferred annunity Niên kim nhóm trả sau
  Group insurance policy Đơn bảo hiểm nhóm
  Group insureds Người được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm nhóm
  Group policy holder Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm
  Gurantted income contract Hợp đồng đảm bảo thu nhập
  Guaranteeed insurability (GI) benefit Quyền lợi về khả năng bảo hiểm được đảm bảo
  Guaranted investment contract Hợp đồng đầu tư bảo đảm
  Guaranted renewable policy đơn bảo hiểm tái tục được đảm bảo
  Head office Trụ sở chính
  Health insurance policy Đơn bảo hiểm sức khoẻ
  Health maintenance organization (HMO) Tổ chức đảm bảo sức khoẻ
  Home office Trụ sở chính
  Home service agent Đại lý bảo hiểm phục vụ tại nhà
  Home service distribution system Hệ thống phân phối qua đại lý phục vụ tại nhà
  Hospital expense coverage Bảo hiểm chi phí nằm viện

  Immediate annunity Niên kim trả ngay
  Impairment rider Điều khoản riêng loại trừ bệnh
  Income protection insurance Bảo hiểm bảo đảm thu nhập
  Incontestable clause Điều khoản thời hạn miễn truy xét
  Increasing term life insurance Bảo hiểm tửkỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần
  Indemnity benefits Quyền lợi bồi thường
  Indeterminate premium life insurance policy đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
  Individual insurance policy Đơn bảo hiểm cá nhân
  Individual retirement account Tài khoản hưu trí cá nhân
  Individual retiremenet annunity Niên kim hưu trí cá nhân
  Individual retiremenet arrangement (IRA) Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân (IRA tại Mỹ)
  Individual stop loss coverage Bảo hiểm vượt mức bồi thường cá nhân
  Informal contract Hợp đồng không chính tắc
  Initial premium Phí bảo hiểm đầu tiên
  Installment refund annunity Niên kim hoàn phí trả góp
  Insurable interest Quyền lợi có thể được bảo hiểm
  Insurance agent Đại lý bảo hiểm
  Insurance companies act Đạo luật quản lý công ty bảo hiểm
  Insured Người được bảo hiểm
  Insurer administered plan Chương trình bảo hiểm do công ty bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)
  Interest Lãi
  Interest option Lựa chọn về lãi
  Interest sensitive whole life insurance Bảo hiểm trọn đời biến đổi theo lãi suất
  Interpleader Quyền lợi được phán quyết bởi toà án
  Irrevocable beneficiary Người thụ hưởngkhông thể thay đổi
  Joint and last servivorship anunity Niên kim cho người còn sống và người cùng sống
  Joint and survisorship life income option Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống và ngưòi cùng sống
  Joint mortgage redemption insurance Bảo hiểm khoản vay thế chấp cho hai người
  Joint whole life insurance Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho hai người
  Juvenile insurance policy Đơn bảo hiểm trẻ em.
  Key person Người chủ chốt
  Key person disability coverage Bảo hiểm thương tật cho nguời chủ chốt
  Lapse Huỷ bỏ hợp đồng
  Last survivor life insurance Bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống
  Law of large numbers Qui luật số lớn
  Legal actions provision Điều khoản thời hạn khiếu kiện
  Legal reserve system Hệ thống dự phòng theo luật.
  Level premium system Phí bảo hiểm quân bình
  Level term life insruance Bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm không đổi
  Liabilities Nợ phải trả
  Life annuity Niên kim trọn đời
  Life income annunity with period certain Niên kim trọng đời có đảm bảo.
  Life income option Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời.
  Life income with period certain option Lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời có đảm bảo.
  Life income with refund annunity Niên kim hoàn phí
  Life insurance policy Đơn bảo hiểm nhân thọ
  Life insured Người được bảo hiểm
  Limited payment whole life policy Đơn bảo hiểm đóng phí có thời hạn.
  Liquidation Thanh lý
  Liquidation period Thời hạn thanh lý
  Loading Phụ phí
  Long term care (LTC) benefit Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc ý tế dài hạn
  Long term care (LTC) coverage Bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn
  Long term group disability income coverage Bảo hiểm thương tật nhóm dài hạn
  Long term individual disability income coverage Bảo hiểm thương tật mất thu nhập cá nhân dài hạn
  Loss ratio Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)
  Major medical insurance plans Chương trình bảo hiểm chi phí y tế chính
  Managed care Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ
  Managed care plans Các chương trình quản lý chăm sóc sức khoẻ
  Manual rating Định phí theo kinh nghiệm công ty
  Market conduct laws Luật về hành vi kinh doanh
  Master group insurance contract Hợp đồng bảo hiểm nhóm
  Material misrepresentation Kê khai sai yếu tố quan trọng
  Maturity date Ngày đáo hạn
  Medical expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế
  Minimum premium plan Chương trình phí bảo hiểm tối thiểu.
  Minor Người vị thành niên.
  Misrepresentation Kê khai sai
  Misstatement of age or sex provision Điều khoản về kê khai sai tuổi và giới tính
  Mistaken claim Khiếu nại nhầm
  Model Bill Bộ luật mẫu
  Modified coverage policy Đơn bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm có thể điều chỉnh
  Modified premium whole life policy Đơn bảo hiểm trọn đời có phí bảo hiểm có thể điều chỉnh
  Monthly debit ordinary (MDO) policy Đơn bảo hiểm đóng phí tháng tại nhà
  Moral hazard Rủi ro đạo đức
  Morbidity tables Bảng tỷ lệ thưong tật
  Mortality experience Tỷ lệ tử vong kinh nghiệm
  Mortality table Bảng tỷ lệ tử vong
  Mortage redemption insurance Chương trình bảo hiểm khoản vay thế chấp.
  Mutual benefit method Phương pháp định phí tương hỗ (hay còn gọi là phương pháp định phí hậu tử vong)
  Mutual insurance company Công ty bảo hiểm tương hỗ
  NAIC: National Association of Insurance Commisioners Hiệp hội các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc gia
  Net amount at risk Giá trị rủi ro thuần
  Net cash value Giá trị tích luỹ thuần
  Net primium Phí thuẩn
  Noncancellable policy đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ
  Noncontributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí
  Nonduplication of benefit provision Điều khoản bảo hiểm trùng
  Nonforfeiture benefit Quyền lợi không thể khước từ
  Nonguaranteed premium life insurance policy Đơn bảo hiểm có phí bảo hiểm không xác định
  Nonparticipating policy Đơn bảo hiểm không chia lãi.
  Nonqualified retirement savings plan Chương trình tiết kiệm hưu trí không đủ điều kiện miễn giảm thuế
  Office of superintendent of insurance Văn phòng giám sát bảo hiểm
  Open contract Hợp đồng mở
  Option A Plan Chương trình lựa chọn A
  Option B Plan Chương trình lựa chọn B
  Optional insured rider ~ xem second insured rider
  Optional modes of settlement Phương pháp thanh toán tuỳ chọn
  Optionally renewable policy Đơn bảo hiểm tái tục tự chọn tục
  Ordinary life insurance policy Đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường
  Ordinary age conversion Chuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc
  Overhead expenses Chi phí kinh doanh
  Overinsurance provision Điều khoản bảo hiểm vượt mức
  Overinsured person Người được bảo hiểm vượt mức
  Owners’ equity Vốn chủ sử hữu
  Ownership of property Quyền sở hữu tài sản
  PAC system- Xem Preauthorized check system
  Paid up additional insurance dividend option Lựa chọn sử dụng lãi chia mua thêm bảo hiểm đóng phí một lần
  Paid-up policy Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm
  Partial disability Thương tật bộ phận
  Partial surrender provision Điều khoản giảm giá trị giải ước
  Participating policy Đơn bảo hiểm có chia lãi
  Partnership Hợp danh
  Payee Người nhận tiền
  Payment into court Trả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án
  Payout options provision Điều khoản lựa chọn trả tiền bảo hiểm
  Payout period Thời hạn chi trả
  Payroll deduction method Phương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương
  Pension benefits act đạo luật về quyền lợi hưu trí
  Pension plan Chương trình bảo hiểm hưu trí
  Period certain Thời hạn đảm bảo (trong niên kim)
  Periodic level premium annunity Niên kim định kỳ quân bình
  Permanenet life insurance Bảo hiểm nhân thọ dài hạn
  Personal property Động sản
  Personal risk Rủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, giảm sút dức khoẻ)
  Physical examination provision Điều khoản về kiểm tra sức khoẻ
  Physical hazard Rủi ro thân thể
  Physicians’ expense coverage Bảo hiểm chi phí y tế khám chữa bệnh.
  Plan administrator Người quản lý chương trình bảo hiểm
  Plan document Văn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)
  Plan participants Ngươi tham gia chương trình bảo hiểm
  Plan sponsors Người tài trợ cho chương trình bảo hiểm
  Policy Đơn bảo hiểm
  Policy anniversary Ngày kỷ niệm hợp đồng
  Policy benefit Quyền lợi bảo hiểm
  Policy dividend Lãi chia
  Policy form Mẫu hợp đồng
  Policy loan Vay theo hợp đồng
  Policy loan provision Điều khoản vay theo hợp đồng
  Policy proceeds Số tiền bảo hiểm
  Policy reserves Dự phòng theo hợp đồng
  Policy prospectus Bảng mô tả quyền lợi bảo hiểm
  Policy term Thời hạn hợp đồng
  Policy rider Điều khoản riêng của đơn bảo hiểm
  Policy withdrawal provision Điều khoản giảm giá trị tích luỹ của hợp đồng
  Policy owner Người chủ hợp đồng bảo hiểm, hoặc người tham gia bảo hiểm
  Portable coverage Quyền lợi bảo hiểm nhóm vẫn được duy trì
  Post death assessmenet method Tương đương: mutual benefit method Phương pháp đinh phí hậu tử vong
  Preadmission certification Kiểm tra trước khi nhập viện
  Preauthorized check system Hệ thống trả phí thông qua séc
  Pre-existing condition Các bệnh tật có sẵn
  Preferance beneficiary clause Điều khoản về thụ hưởng theo hàng thừa kế
  Preferred beneficialry classification Hàng thừa kế (ưu tiến) thứ nhất
  Preferred risk Rủi ro dưới chuẩn
  Premium Phí bảo hiểm
  Premium delay arrangement Thoả thuận hoãn nộp phí (bảo hiểm nhóm)
  Premium payment mode Phương thức nộp phí
  Premium reduction devidend option Lựa chọn sử dụng lãi chia để nộp phí (hoặc khấu trừ phí bảo hiểm phải nộp)
  Pre-need funeral insurance Bảo hiểm trả trứoc chi phí mai táng
  Prescription drug coverage Bảo hiểm chi phí theo đơn thuốc
  Presumptive disability Thương tật suy đoán
  Primary beneficiary Người thu hưởng hàng thứ nhất
  Primary care physician PCP Bác sỹ gia đình
  Principal Vốn, tiền gốc
  Probalility Xác suất
  Probationary period Thời gian chờ để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhóm
  Profit Lợi nhuận
  Profit sharing plan Chương trình chia sẻ lợi nhuận
  Property Tài sản (quyền sở hữu tài sản)
  Prospectus Bản cáo bạch
  Pure risk Rủi ro thuần tuý
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Real property Bất động sản
  Recording methord Phương pháp thay đổi bằng văn bản
  Redating Thay đổi theo ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng
  Reduced paid-up insurance nonforfeiture option Lựa chọn chuyển sang hợp đồng có số tiền bảo hiểm giảm
  Refund annunity Niên kim hoàn phí
  Refund life income option Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim hoàn phí
  Regional office Văn phòng khu vực
  Registered pension plan Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
  Resistered plan Chương trình bảo hiểm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)
  Registered retirement savings plan Chương trình tiết kiệm hưu trí được đăng ký
  Reimbursemenet benefit Quyền lợi bảo hiểm đựoc bồi thường
  Reinstatement Khôi phục hiệu lực hợp đồng
  Reinstatement provision Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng
  Reinsurance Tái bảo hiểm
  Reinsurer Công ty tái bảo hiểm
  Release Văn bản chấm dứt trách nhiệm bảo hiểm
  Renewable term insurance policy Đơn bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
  Renewal premiums Phí bảo hiểm tái tục
  Renewal provision Điều khoản tái tục

  Retention limit Mức giữ lại
  Retrocession Nhượng tái bảo hiểm
  Retrospective rating arrangement Thoả thuận xác định phí bảo hiểm theo tổn thất thực tế (trong bảo hiểm nhóm)
  Retrospective review Đánh giá thực hiện hợp đồng
  Revocable beneficiary Quyền thay đổi người thụ hưởng
  Right of revocation Quyền thay đổi người thụ hưởng
  Salary continuation plan Chương trình bảo hiểm bảo đảm tiền lương
  Second insured rider Điều khoản riêng cho người được bảo hiểm thứ hai.
  Secondary beneficiary Người thụ hưởng hàng thứ hai.
  Second to die life insurance Tương tự last servivor life insurance
  Segregated account or Separate account Tài khoản riêng
  Selection against the insurer Lựa chọn bất lợi (đối nghịch)
  Selection of risk Đánh giá rủi ro
  Self administered plan Chương trình bảo hiểm tự quản
  Self insurance Tự bảo hiểm
  Settlement agreemenet Thoả thuận thanh toán
  Settlement option Lựa chọn thanh toán
  Settlement options provision Điều khoản về lựa chon thanh toán
  Short term group disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật nhóm ngắn hạn
  Short term individual disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập do thương tật cá nhân ngắn hạn
  Simple interest Lãi đơn
  Simplified employee pension plan Chương trình bảo hiểm hưu trí giản đơn cho người lao động
  Single premium annunity Niên kim nộp phí một lần
  Single premium whole life policy Bảo hiểm trọn đời nộp phí một lần
  Social security An sinh (bảo đảm) xã hội
  Social security disability income Bảo đảm xã hội mất thu nhập do thương tật
  Sole proprietorship Doanh nghiệp một chủ sở hữu
  Solvency Khả năng thanh toán
  Special class rates Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với rủi ro vượt chuẩn
  Specculative risk Rủi ro đầu cơ
  Split dollar life insurance plan Chương trình nhân thọ cùng đóng phí
  Spouse and children’s insurance rider Điều khoản riêng bảo hiểmcho con và người hôn phối
  Standard premium rates Tỷ lệ phí chuẩn
  Standard risk Rủi ro chuẩn
  State insurance department Cơ quan quản lý bang về bảo hiểm
  Statutory reserves Dự phòng bảo hiểm bắt buộc (theo luật)
  Stop loss insurance Bảo hiểm vượt mức bồi thường
  Stop loss provision Điều khoản bảo hiểm vượt mức bồi thường
  Stock insurance company Công ty bảo hiểm cổ phần
  Straight life annunity Niên kim trọn đời
  Straight life incom option Lựa chọn mua bảo hiểm niên kim trọn đời
  Substandard premium rates Tỷ lệ phí vượt chuẩn
  Substandard risk Rủi ro vượt chuẩn
  Succession beneficiary clause Điều khoản người thụ hưởng kế tiếp
  Successor payee Người được trả tiền bảo hiểm kế tiếp
  Suicide exclusion provision Điều khoản loại trừ tự tử
  Superintendents’ guidelines Hướng dẫn của cơ quan quản lý về bảo hiểm
  Supplemental major medial policy Đơn bảo hiểm chi phí y tế chính bổ sung
  Supplementary contract Hợp đồng bổ sung
  Surgical expense coverage Bảo hiểm chi phí phẫu thuật
  Surplus Thặng dư (lợi nhuận)
  Surrender charges Phí giải ước
  Survivor benefit Quyền lợi đối với người còn sống
  Survivor income plan Chương trình bảo hiểm thu nhập cho người còn sống
   
: bảo hiểm

Share This Page