1. Tableau Business Intelligence

Các tiêu chuẩn quyết định đầu tư dự án

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 26, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong một doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư, doanh nghiệp xem xét quyết định tài chính nói chung và phân tích hay xem xét quyết định dự án riêng. Bao giờ doanh nghiệp cũng xem xét giữa lợi ích và chi phí. Với một nguyên lý đầu tư đơn giản nếu dự án đem lại lợi nhuận cao hơn chi phí đầu tư dự án. Tuy nhiên vận dụng nguyên lý này không đơn giản chút nào bởi việc xác định chính xác lợi nhuận và chi phí của dự án.

  Dòng tiền tự do (free cash flows) là khái niệm được sử dụng để đo lường lợi ích được tạo ra từ việc chấp nhận đầu tư dự án. Chúng ta sẽ xem xét sử dụng dòng tiền tự do để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án như thế nào, dựa vào dòng tiền tự do để thiết kế và sử dụng các chỉ tiêu sau đây , thời gian hoàn vốn, hiện giá thuần, chỉ số khả năng sinh lợi, tỷ suất sinh lợi nội bộ. Và quan trọng là làm sao để chúng ta có thể xác định được dòng tiền tự do. Và sẽ có một bài riêng để nói lên vấn đề làm sao xác định được dòng tiền tự do.

  Thời gian hoàn vốn: nhắc đến thời gian hoàn vốn đây là một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nhìn vào để quyết định đầu tư hay không. Là khoản thời gian cần thiết để dòng tiền tạo ra từ dự án đủ để bù đắp cho chi phí bỏ ra đầu tư. Khoản thời gian hoàn vốn hợp lý mới có thể thuyết phục được nhà đầu tư vào dự án. Thời gian hoàn vốn được xác định dựa vào dòng tiền tự do của dự án và có thể chia thành hai loại: thời
  gian hoàn vốn không chiết khấu và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.
  • Thời gian hoàn vốn không chiết khấu: thời gian hoàn vốn không chiết khấu được xác định một cách đơn giản dựa vào dòng tiền tự do của dự án tính đến yếu tố thời giá tiền tệ. Để áp dụng phương pháp này phải đưa ra thời gian thu hồi vốn đầu tư yêu cầu. Công thức như sau
  PBP = n + |NCF n| / CF n+1

  Để dễ hình dung mình có một ví dụ sau đây có thể hiểu rõ hơn cách tính. Các bạn nhìn vào bảng số liệu bên dưới xem xét dự án đầu tư có dòng tiền như sau:
  ViDu.png
  • Với n = 2 là số năm dòng tiền ròng của dự án < 0, nhưng dòng tiền ròng của dự án sẽ dương khi n chạy đến khi n+ 1.
  • n = 2 thì NCFt < 0 nhưng NCFt > 0 khi n= 2+ 1 = 3
  • Thời gian hoàn vốn = 2 + 100/ 200 = 2,5 năm
  • Khi đó nhận xét so sánh: nếu thời gian hoàn vốn yêu cầu là 3 thì dự án sẽ được chấp nhận.
  Ưu điểm của chỉ tiêu thời hoàn vốn là đơn giản thể hiện khả năng thanh khoản và rủi ro của dự án. Nếu thời gian hoàn vốn càng ngắn và ngắn hơn thời gian hoàn vốn yêu cầu , khi đó thể hiện khả năng thanh khoản cao và rủi ro đối với vốn đầu tư của dự án càng thấp. Nhược điểm của thời gian hoàn vốn là không quan tâm đến giá trị tiền tệ theo thời gian. Như vậy nếu xét theo chỉ tiêu này có thể dẫn đến sự sai lầm trong đầu tư.​
  • Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: đối với thời gian hoàn vốn có chiết khấu được tính toán công thức như thời gian hoàn vốn không chiết khấu. Chỉ khác một điểm khi tính chúng ta dựa vào dòng tiền có chiết khấu. Do sử dụng dòng tiền có chiết khấu nên cần phải xác định suất chiết khấu. Vì thế nhà phân tích phải quyết định một tỷ suất lợi nhuận phù hợp để phục vụ cho việc này.
  Trong ví dụ sau đây để bạn hiểu rõ hơn cách tính, bạn nhìn vào bảng số liệu dưới đây để hiểu rõ hơn
  khi chúng ta có suất chiết khấu là 12%, trước khi xác định thời gian hoàn vốn, chúng ta xác định hiện
  giá của dòng tiền từ dự án như sau

  CT pbpchietkhau.png
  Làm sao xác định được dòng tiền ròng NCFt, chúng ta có công thức sau
  PV 12% (1) = 200 / (1 + 0,12) = 178,57 => Dòng tiền ròng NCFt (1) = -500 + 178,57 = -321, 43
  PV 12% (2) = 200 / (1+ 0,12) ^2 = 159,44 => Dòng tiền ròng NCF (2) = -321,43 + 159,44 = -161,99
  v.v.v

  Từ đây chúng ta suy ra thời gian hoàn vốn có chiết khấu PBP = 3 + 19,63/ 158,88 = 3,12 . Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là 3 năm mới hoàn vốn. Do chiết khấu làm cho hiện giá dòng tiền giảm đi so với dòng tiền không chiết khấu nên thời gian hoàn vốn có chiết khấu bao giờ cũng lớn hơn thời gian hoàn vốn không chiết khấu.
   
  Last edited by a moderator: May 27, 2015
 2. Loading...


Share This Page