Các tính năng nổi trội trong Project management AX2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Mar 16, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Project management and accounting AX 2012 cho phép bạn theo dõi thời gian và nguyên vật liệu sử dung cho dự án, theo sát tiến độ dự án cho khách hàng, dự án nội bộ.
  Bạn hoàn toàn định nghĩa và kiểm soát đựợc Item / Hour/ Expense nào tính tiền khách hàng, những cái nào mình bỏ ra cho dự án, hệ thống cho phép bạn định Sales price & Cost price để theo dõi doanh thu và chi phí.
  Ngoài ra còn cho phép bạn định giá trọn gói thầu cho dự án và trong dự án chỉ theo dõi chi phí theo từng tiến độ và các mốc thời gian xuất hóa đơn cho khách hàng.
  Ngoài hợp đồng chính còn có những hợp đồng phụ tính phí phát sinh thêm.
  Thông tin ban đầu và nghiệp vụ:

  - Tạo các project , sub- project, estimate project .
  - Project phân thành từng nhóm chi phí, từng giờ công , nguyên vật liệu dùng cho dự án, những phí phát sinh tính thêm cho khách hàng đựợc định nghĩa trong Journal.
  - Nhập project cost trực tiếp vào account payable/ purchase order.

  Xuất hóa đơn cho khách hang

  - Cho chọn những nghiệp vụ nào để xuất hóa đơn với sales price đã định nghĩa.
  - Cho xuất hóa đơn theo từng mốc với giá trị đã thỏa thuận trước với khách hàng.
  - Xuất invoice theo project hoặc project group
  - Xuất hóa đơn cho nhiều khách hàng theo một tỉ lệ.
  - Tạo prepayment và được apply vào invoice sau này.
  - Adjustment nghiệp vụ trứoc khi tạo invoice, adjust invoice truớc khi final invoice.

  Các nghiệp vụ liên kết

  - Sales order
  - Production order
  - Item requirement
  - Purchase order
  - Purchase requisition
  - Purchase agreement
  - Sales agreements
  - Request for quotation

  Project management

  - Chi tiết từng công việc, định thời gian thực hiện. Gán resource ( nhân công/ nvl) cho từng hạn mục công việc, dự toán đựoc chi phí và nguyên vật lieu cho từng sub-project / project.
  - Thiết lập các yêu cầu kỹ năng cho hạn mục đó để căn cứ tuyển ngừoi, phân bổ nhân công cho phù hợp
  - Tracking đựoc cost của dự án và time.
  - Save các structure công việc làm template cho dự án khác.
  - Thiết lập ngân sách cho dự án/ sub-project tho dự toán đã lập, -/+ so với dự toán hoặc tự định nghĩa.
  - Approval ngân sách
  - Điều chỉnh dự toán và ngân sách
  - Tích hợp với MS Project personal / Server quản lý dự án.
  - Tích hơp với financial dimension link với GL.

  Báo cáo

  - Các báo cáo cho thấy tình hình hoạt động của dự án
  - So sánh ngân sách với thực tế.

  Lợi ích

  - Theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động của dự án
  - Cập nhật tiến độ của dự án
  - Theo dõi chi phí phát sinh và có đi theo quỹ đạo đã đặt ra truớc đó.
   
 2. Loading...


: ax 2012

Share This Page