Các vấn đề cần xem xét khi triển khai BI

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Feb 18, 2016.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tôi có cần triển khai giải pháp BI và phân tích dữ liệu hay không? hoặc là khi nào thì doanh nghiệp của tôi cần triển khai BI và phân tích dữ liệu?.... và để trả lời các câu hỏi liên quan tới BI và phân tích số liệu, chúng ta hãy xem xét với các vấn đề quan trọng khi bạn quyết định triển khai giải pháp BI và phân tích số liệu

  Business Intelligence.JPG

  Bao gồm 8 vấn đề quan trọng sau đây:
  1. Mục tiêu của doanh nghiệp bạn là gì? những thách thức của doanh nghiệp bạn là gì? làm thế nào để bạn đo lường được các bước tiến của doanh nghiệp bạn để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp bạn.?
  2. Mục tiêu của dự án BI có phục vụ mục tiêu của doanh nghiệp hay không? Các chỉ số đánh giá hoạt đông chính (KPI) có đảm bảo được việc đánh giá quá trình phát triển để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra hay không?
  3. Các chiến lược, chiến thuật và hoạt động ở từng cấp độ của doanh nghiệp bạn
  4. Các nhóm người dùng BI và phân tích dữ liệu nào trong doanh nghiệp của bạn, và các kiểu ra quyết định của họ?
  5. Các nguồn dữ liệu tham gia vào việc ra quyết định của doanh nghiệp bạn?
  6. Các chức năng của BI và phân tích dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các loại quyết định của các nhóm người dùng cuối như giám đốc điều hành, quản lý, các nhóm người dùng phân tích kinh doanh, nhân viên tham gia và các hoạt động của doanh nghiệp,..
  7. Nhu cầu thông tin, và chức năng quản lý nhằm hỗ trợ công việc của từng nhóm người dùng của giải pháp BI và phân tích dữ liệu
  8. Các công nghệ của giải pháp BI và phân tích số liệu của giải pháp, đảm bảo tại thời điểm hiện tại và sự phát triển trong tương lai, cũng như sự dễ dàng phát triển của giải pháp
  Sẽ có khá nhiều các câu hỏi để giúp bạn xác định được giá trị của giải pháp BI khi tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp.
   
 2. Loading...


: Phân tích

Share This Page