Cách tạo item trực tiếp tại một công ty

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Jul 19, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Một item có thể được tạo trực tiếp tại màn hình Released product.
  Sau đây là các bước để tạo một item tại màn hình này.
  1. Vào đường dẫn: Product information management> Common> Released products.
  upload_2016-7-19_16-49-27.png

  2. Click New và nhập các thông tin về item muốn tạo trên màn hình New released product,sau đó click OK.
  upload_2016-7-19_16-52-48.png

  Các field sau đây bắt buộc phải có:
  - Product number: Mã item
  Sau khi nhập Product number hệ thống sẽ mặc định thông tin cho các field Product name, Search name, Item number, Search name giống Product number. Tuy nhiên ta có thể thay đổi các thông tin đó nếu muốn.
  - Item model group: Nhóm xác định phương pháp tính giá và xuất kho.
  - Item group: Nhóm sản phẩm, tại đây sẽ quy định các tài khoản cho các nghiệp vụ.
  - Storage dimension group: Kiểm soát item được lưu trữ như thế nào, tại đâu.
  - Tracking dimension group: Item có được theo dõi theo số batch, serial.
  3. Click Validate để xem có lỗi nào xảy ra không. Nếu thông tin nào chưa nhập hệ thống sẽ báo field nào chưa có và bổ sung. Nếu Validate thành công, nghĩa là item này đã có thể sử dụng để thực hiện nghiệp vụ.
  upload_2016-7-19_17-11-25.png
   

  Attached Files:

  trumdailuc likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  Cách tạo một bảng trong Dynamics AX 2012 Finance and Operations Mar 20, 2015
  Cách tạo một Estimate project Finance and Operations Mar 18, 2015
  12 cách để thực hiện đào tạo nhân viên trong công việc hàng ngày Quản trị doanh nghiệp Sep 19, 2014
  Tạo thương hiệu tốt cách giúp doanh nghiệp phát triển Quản trị doanh nghiệp Jun 19, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page