Cách tạo một Estimate project

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Mar 18, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Dùng Estimate project để ghi nhận doanh thu của dự án loại Fix-price.
  Đối với một dự án, chúng ta lập dự toán cho dự án, và tỉ lệ hoàn thành của dự án sẽ đựợc tính dựa trên chi phí thực tế phát sinh so với dự toán.
  Mỗi khi bạn thực hiện chương trình Estimate thì hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu với công thức = tỉ lệ % hoàn thành dự án * tổng giá trị hợp đồng đựoc định nghĩa trong On account invoice.

  upload_2015-3-18_9-38-5.png

  Để tạo đựợc loại dự án Estimate project, bạn phải thiết lập đựợc giá trị của Sales value trong Setup categories for estimate. Đối với categories này chỉ thiết lập đựoc type = fee thôi.
  Khi tạo dự án bạn chon Project group này thì hệ thống tự gán cho chính nó là Estimate project, tuy nhiên bạn có thể thay đổi Estimate project. Mỗi một Estimate project có thể gán đựợc cho nhiều dự án.

  upload_2015-3-18_9-45-38.png

  Chúc các bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cho mình hỏi cách tạo report dạng lines: Tableau Oct 28, 2017
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Finance and Operations Jul 19, 2016
  Cách tạo một bảng trong Dynamics AX 2012 Finance and Operations Mar 20, 2015
  12 cách để thực hiện đào tạo nhân viên trong công việc hàng ngày Quản trị doanh nghiệp Sep 19, 2014
  Tạo thương hiệu tốt cách giúp doanh nghiệp phát triển Quản trị doanh nghiệp Jun 19, 2014

Share This Page