Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Hân, Dec 1, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Việc tính toán trên các fields (Calculated Fields) trong Form ngày càng trở nên cần thiết, ví dụ, bạn có một vài fields mà bạn muốn tính tổng số các field hiển thị trên Form. Trước phiên bản Microsoft Dynamics CRM 2013, bạn sẽ cần phải làm điều này thông qua JavaScript và sau đó với ms dynamics CRM 2013 đã giới thiệu tính năng đó là Business Rules. Đây là tính năng có có thể sử dụng để đặt một giá trị tính toán vào trong một Field mà bạn muốn. Nhằm tăng tính thuận tiện và nhanh chóng, Microsoft Dynamics CRM 2015 đã mang tới cho chúng ta một Field Type mới - Calculated Fields.

  Hãy lấy một ví dụ giả thuyết như sau, trên Form có một vài fields mà chúng ta cần để hiển thị tổng số tính toán như : Giá sản phẩm (Item cost), Giá gia công (Assemble cost) và Giá phụ kiện (Optional accessory cost). Và bạn muốn có một Field tính tổng 3 loại giá đó.

  Các bước thực hiện như sau :

  1. Login vào CRM 2015 của bạn > Chọn Form chứa fields mà bạn muốn tính tổng

  VD : CRM > SALE (Bán Hàng) > CONTACT (Người liên hệ)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Adding row colours to sub-grids - 01.jpg

  2. Hiển thị màn hình Form chứa các field bạn cần
  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 03.jpg

  Tại menu > Click vào nút ... > chọn Form để vào giao diện chỉnh sửa Form.​

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 02.jpg

  3. Hiển thị cửa sổ Form Editor Contact > Tại khung bên phải phía dưới, bạn click nút New Field để tạo một field mới để hiển thị tổng số tiền.​

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 04.jpg


  4. Hiển thị màn hình New Field > Bạn điền đầy đủ thông tin như hình sau :
  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 05.jpg

  Mục Type :

  • Data Type : loại dữ liệu thông tin fields ( Kiểu chữ - Single Line of Text, Option Set - dữ liệu lựa chọn, Image - hình ảnh, Currency - kiểu tiền tệ, Whole of Number - kiểu số, Floating Point Number - kiểu số thực,... )
  • Field Type : loại field (Single - bình thường / Calculated - tính toán / Rollup) > Bạn Calculated để sử dụng tính năng Calculated Field.
  Sau khi bạn đã hoàn tất thông tin và chọn lựa các tùy chọn field > Bạn nhấn nút Save để hệ thống tạo mới fields với thông tin bạn vừa hoàn thành.

  5. Bây giờ, chúng ta cần thêm tính logic cho field​

  > Click nút Edit trong cửa sổ như trong hình phía trên.

  > Hiển thị cửa sổ Calculated Field > Set Total Cost (Điều này đặt ra các quy tắc kinh doanh tính toán)​

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 06.jpg


  6. Thêm điều kiện (CONDITION)​

  Click vào dấu + Add condition để thêm điều kiện và thiết lập điều kiện

  VD: Điều kiện - giá sản phẩm (Item cost) lớn hơn không.

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 07.jpg

  Entity : Danh sách các Entity hiện đang có trong CRM của bạn > bạn chọn : Current Entity (Contact)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 08.jpg

  Feild : Danh sách Fields thuộc entity mà bạn vừa chọn > Bạn chọn : Item cost

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 09.jpg

  Operator : Danh sách các phép tính ( Equals- bằng, Does not equal - không bằng, Containts data - chứa data, Does not contain data - không chứa thông tin, Is greater than - lớn hơn, ...) > Bạn chọn : Is greater than.

  Type : có 2 loại Value / Feild > Bạn chọn : Value

  Value : nhập giá trị mà bạn muốn đặt điều kiện > Nhập 0

  Sau khi bạn hoàn thành điều kiện > Bạn chọn nút v check để xác nhận điều kiện đã hoàn thành ( hoặc dấu X để hủy bỏ điều kiện đó)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 10.jpg
   
  Last edited: Dec 1, 2014
  Phu Ton likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Rollup and Calculated Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015 Dynamics 365 for Sale Nov 5, 2014
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Roll-Up Fields in Microsoft Dynamics CRM 2015 Dynamics 365 for Sale Dec 1, 2014
  Microsost Dynamics CRM : Change color for lookup fields Dynamics 365 for Sale Nov 29, 2014

 3. Hân

  Hân Member

  7. Thêm hành động (ACTION)
  Click vào dấu + Add action để thêm hành động khi những điều kiện phía trên mà bạn đã thiết lập.

  VD: Khi thỏa điều kiện giá sản phẩm (Item cost) lớn hơn không thì sẽ thực hiện hành động tính tổng 3 field (giá sản phẩm + giá gia công + giá phụ kiện)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 11.jpg

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *** Lưu ý :

  - Tên biến trong biểu thức là tên tại cột Name, chứ không lấy tên theo cột Display Name

  - Microsoft Dynamics CRM 2015 còn hỗ trợ cho phép bạn lấy từng giá trị trong Field như :
  • ADDDAYS : Lấy Ngày trong field có kiểu dữ liệu date and time
  • ADDHOURS : Lấy Giờ trong field có kiểu dữ liệu date and time
  • ADDMONTHS: Lấy Tháng trong field có kiểu dữ liệu date and time
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bạn nhập công thức như sau :

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 12.jpg

  Sau khi nhập công thức xong > Bạn click nút V - Check để xác nhận sử dụng hành động này cho điều kiện bạn đã thiết lập (Hoặc bạn click nút X để hủy bỏ hành động bạn vừa làm)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 13.jpg
  8. Sau khi bạn hoàn tất thiết lập điều kiện và các hành động > Bạn nhấn nút Save để xác nhận thiết lập Calculated Field cho Fields mà bạn vừa tạo.

  > Save Publish Form chứa các Fields bạn vừa tạo.

  > Load lại trang và nhập dữ liệu vào 3 fields > save dữ liệu để test tính năng mới mà bạn vừa thiết lập có chạy đúng ý bạn.

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Calculated Fields - 14.jpg

  Calculated fields
  có mối liên quan chặt chẽ với Roll-up fields, với nó bạn có thể tính tían trên các records con. Các bạn có thể tham khảo thêm phần thiết lập tính năng Roll-up fieldsCRM 2015 đã mang đến cho chúng ta tại bài viết sau :
   
  Last edited: Dec 1, 2014

Share This Page