Campaigns và Quick Campaigns

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 21, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Trong hoạt động Marketing của Dynamics CRM, bạn sẽ gặp khái niệm Quick Campaign và Campaign - bạn sẽ thấy có những điểm chung, và riêng trong Quick Campaign và Campaign.
  1. Campaign và Quick Campaign đều được xây dựng trên Lead, Contact và Account
  2. Khả năng tạo các activites trên Quick Campaign và Campaign
  3. Sử dụng các Marketing List
  Nhưng có thể kể ra các điểm khác biệt lớn giữa Campaign và Quick Campaign
  1. Quick Campaign chỉ có thể có 1 Campaign Activities mà thôi, trong khi Campaign có nhiều Campaign Activities
  2. Quick Campaign không có các build-in report, nhưng Campaign lại có các build-in report.
  3. Quick Campaign không có các thông tin về tài chính (như ngân sách,...) và ROI, trong khi Campaign lại có các thiết lập về thông tin tài chính và ROI.
  4. Quick Campaign không thể tạo kế hoạch hoạt động (planning activities) trong khi Campaign bạn có thể tạo các kế hoạch hoạt động.
  5. Không thể đưa Sản phẩm và Giá vào cho Quick Campaign, nhưng bạn có thể cung cấp Sản phẩm và Giá cho Campaign

  Hình sau đây cho thấy việc tạo một Quick Campaign từ các Lead của bạn.

  quick_campaign_dynamics_crm_1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quick Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Quick Compare: Microsoft Dynamics CRM Online vs. On Premise Dynamics 365 for Sale Dec 21, 2014
  QuickBooks Enterprise 2015 - Free 30 Day Trial [Deleted] Quản trị doanh nghiệp Oct 6, 2014
  CRM 2013 Quick View Menu Dynamics 365 for Sale Jul 25, 2014
  Quản lý các Quick Campaign trong Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale May 21, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Không thể đưa Sản phẩm và Giá vào cho Quick Campaign, nhưng bạn có thể cung cấp Sản phẩm và Giá cho Campaign
  => Cả 2 đều không có chức năng này mới đúng.
   

Share This Page