Cảnh báo lượng tồn kho an toàn với Cognos TM1

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jun 12, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tại sao lại cần việc cảnh báo tồn kho trong ngành bán lẻ ???
  Bởi nếu không có cảnh báo :

  • Không thể đánh giá được mức độ hàng tồn kho hiện tại trước khi lập kế hoạch mua hàng.
  • Hàng mua không theo kế hoạch chiếm tỉ lệ cao.
  • Chi phí mua hàng cao do thiếu nghiên cứu và không tận dụng lợi thế giảm giá, chiết khấu.
  • Vốn gắn với hàng tồn kho dư thừa, lại không thể được sử dụng cũng như không thể bán.
  • Giảm lợi nhuận biên do chi phí lưu kho hàng tồn
  • Trì hoãn sản xuất do dự báo không chính xác và thời gian dự tính không đầy đủ.(ngành sản xuất)
  • Quá hạn do trì hoãn.
  • Chi phí cho việc lưu trữ không hiệu quả


  Cognos Tm1 chức năng hỗ trở việc cảnh báo tồn kho:
  Cognos TM1 hỗ trợ chức năng SoreCard nhằm cho phép cảnh báo giữa những số liệu nhập vào và tiêu thụ để xem viêc nhập vào và xuất ra trong khoản thời gian như vậy có gây ra thiếu hụt hay phù hợp với kế hoach để điều chỉnh lại phần kế hoạch mua hàng.

  Tham khảo về Sorecard tại đây

  Khả năng Cognos Tm1 mang lại
  1. Cảnh báo cho người quản trị thấy được đã đến lúc phải xem xét đến việc mua hang về kho dự trữ.
  2. Mặt hàng nào vẫn đang có đọn an toàn kho cao
  3. Cảnh báo trên nhiều mức độ : Năm>quý> tháng
  4.
  Lợi ích:
  1. Dễ dàng biết được mức hàng tồn kho tại thời điểm thực tế trước khi thực hiện việc mua hàng.
  2. Giảm hàng tồn kho và chi phí lưu kho.
  3.
  cognostm1 canh bao ton kho 1.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  Quynh Ly, My Linh and MaiHT like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Những yêu cầu người dùng cần thực hiện cảnh báo này
  1. Giả định về lượng tồn kho an toàn
  2. Giả định về tồn kho đầu năm
  3. Tính kế hoạch mua hàng( nhập trong kỳ).
  4. Xuất trong kỳ sẽ lấy từ doanh thu bán hàng.
   
  MaiHT and Quynh Ly like this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Giả định về lượng tồn kho an toàn
  Lượng tồn kho an toàn là lượng tồn kho đảm bảo việc tiêu không bị gián đoạn, đảm bảo số lượng sản phẩm này luôn được ổn định trong kho.
  Bạn thực hiện việc định nghĩa lượng tồn kho này.

  cognostm1 canh bao ton kho 2.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  Quynh Ly, MaiHT and My Linh like this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Giả định về tồn kho đầu năm
  Tồn kho đầu năm được bạn định nghĩa như việc bắt đầu lượng tồn kho cho đầu kỳ, và ở đây nó là đầu kỳ cho tháng 1, tháng bắt đầu.
  Những tháng tiếp theo đầu kỳ = cuối kỳ tháng trước đó.
  cognostm1 canh bao ton kho 3.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT and Quynh Ly like this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  3. Tính kế hoạch mua hàng( nhập trong kỳ).
  Kế hoạch mua hàng được xác định như số lượng nhập trong kỳ.
  Kế hoạch mua hàng được chia làm 2 phần:
  - Kế hoạch mua hàng tham khảo: sô lượng tham khảo= số lượng đầu kỳ - số lượng bán ra + số lượng tồn kho an toàn
  cognostm1 canh bao ton kho 4.gif
  - Kế hoạch mua hàng: được copy từ kế hoạch mua hàng tham khảo nhưng cho phép tùy biến thay đổi theo mong muốn nhập hàng
  cognostm1 canh bao ton kho 5.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT and Quynh Ly like this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  4. Xuất trong kỳ sẽ lấy từ doanh thu bán hàng.
  cognostm1 canh bao ton kho 6.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT likes this.
 8. tableau

  tableau Well-Known Member

  Cái tồn kho đầu năm này có thể kéo số thực tế tồn kho từ năm trước để thực hiện cho kế hoạch năm nay.
   
  tableau and tableau like this.

Share This Page