Cash discount in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 26, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Cash discount- Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua khi người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng. Tùy thuộc vào chính sách tín dụng thương mại của mỗi công ty mà phát sinh khoản chiết khấu thanh toán hay không.
  • Đối với bên mua hàng: khoản chiết khấu thanh toán được hưởng sẽ ghi nhận vào tài khoản doanh thu tài chính 515.
  • Đối với bên bán hàng: khoản chiết khấu thanh toán cho người mua được ghi nhận vào tài khoản chi phí tài chính 635.
  Một ví dụ minh họa: công ty A có chính sách tín dụng thương mại 1/10, net 30 cho tất cả khách hàng, nghĩa là khách hàng phải thanh toán công nợ mua hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày trên hóa đơn và sẽ được hưởng 1% chiết khấu nếu thanh toán trong vòng 10 ngày đầu.

  Trong AX Dynamics 2012 R3, bạn truy cập vào đường dẫn sau để thiết lập các mã Cash discount:
  • Accounts payable>Setup>Payment>Cash discounts.
  • Hoặc Accounts receivable>Setup>Payment>Cash discounts.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-1.png

  Ý nghĩa các field tại màn hình Cash discount:
  • New: Tạo mới 1 mã cash discount
  • Delete: Xóa mã cash discount đã tạo
  • Cash discount: Đặt mã code nhận biết cho mã cash discount
  • Description: Đặt tên cho mã cash discount
  • Next discount code: chọn mã cash discount khác sẽ được dùng nếu không đủ tiêu chuẩn để hưởng chiết khấu theo mã này, field này cho phép bạn thiết lập một chính sách tín dụng gồm nhiều mức chiết khấu tùy thuộc vào ngày thực hiện thanh toán.
  VD: Bạn thiết lập các mã sau:
  10%D5 – chiết khấu 10% nếu thanh toán trong 5 ngày
  5%D10 – chiết khấu 5% nếu thanh toán trong 10 ngày
  2%D14 – chiết khấu 2% nếu thanh toán trong 14 ngày​
  Và bạn có thể thiết lập:
  Trong field Next discount code của mã 10%D5 chọn mã 5%D10
  Trong field Next discount code của mã 5%D10 chọn mã 2%D14
  Trong field Next discount code của mã 2%D14 để trống​
  • Setup:
   • Discount principle: thiết lập các nguyên tắc tính chiết khấu
    • Net/ Current: Chỉ ra cơ sở tính toán khoảng thời gian để nhận được chiết khấu
     • Net: dựa theo ngày hóa đơn
     • Current month: dựa theo tháng hiện tại
     • Current quarter: dựa theo quý hiện tại
     • Current year: dựa theo năm hiện tại
     • Current week: dựa theo tuần hiện tại
     • COD: nếu thanh toán ngay
    • Months: nhập số tháng được áp dụng chiết khấu
    • Days: nhập số ngày được áp dụng chiết khấu
    • Discount percentage: nhập tỷ lệ % được chiết khấu
  • Accounts receivable:
   • Main account for customer discounts: chọn tài khoản ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng
  • Accounts payable:
   • Discount offset accounts: chọn tài khoản ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán được hưởng từ nhà cung cấp
    • Accounts on the invoice lines: tài khoản hạch toán được chỉ ra trên mỗi line khi ghi nhận invoice
    • Use Main account for vendor discounts: tài khoản hạch toán được chỉ ra trong field Main account for vendor discounts ở dưới.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Apply cash discounts to the invoices already posted Finance and Operations Sep 25, 2014
  Operating Cash Flow (OCF) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Free Cash Flow (FCF) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Cash Conversion Cycle Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Cash Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 8, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hướng dẫn cách sử dụng mã Cash discount đã tạo:
  • Sau khi mã Cash discount được tạo, bạn có thể gán mặc định mã này cho mỗi Customer và Vendor trong tab Payment defaults của form Customer/ form Vendor, khi đó khoản chiết khấu sẽ được tính tự động khi tạo Sales order cho Customer hoặc Purchase order cho Vendor và được gán tự động cho mỗi hóa đơn khi post.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-2.png
  • Bạn hoàn toàn có thể thay đổi mã Cash discount khác với mã mặc định ban đầu cho mỗi hóa đơn bằng cách thay đổi trong Sales order form/ Purchase order form > Header view > Price and discount > Cash discount
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-3.png
  • Trường hợp hóa đơn đã post và chưa thanh toán nhưng chưa được gán mã Cash discount hoặc bạn muốn điều chỉnh lại khoản tiền chiết khấu cho hóa đơn, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:
  - Cách 1:
  1. Bạn mở lại Sales order hoặc Purchase order đã post invoice > tại tab Invoice > chọn Open transactions
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-4.png

  2. Tại màn hình Settle open transactions > chọn hóa đơn muốn thay đổi > chọn tab Cash discount
  • Cash discount date: chọn ngày để xác định khoảng thời gian được hưởng chiết khấu
  • Cash discount amount: nhập số tiền chiết khấu được hưởng, trong trường hợp này bạn phải tự tính số tiền chiết khấu, trường hợp hóa đơn đã được gán mã Cash discount thì hệ thống mới tự động tính dựa vào tỷ lệ % đã thiết lập trong mã.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-5.png

  - Cách 2:
  1. Bạn điều chỉnh Cash discount khi ghi nhận thanh toán cho Vendor hoặc khi nhận thanh toán từ Customer. Trong Payment journal > chọn Functions > chọn Settlement.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-6.png

  2. Tiếp theo tương tự như Cách 1, bạn sẽ thực hiện các điều chỉnh Cash discount cho hóa đơn được chọn tại màn hình Settle open transactions.
   
  Last edited by a moderator: Sep 26, 2014
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tài khoản kế toán hạch toán khoản chiết khấu:
  Tài khoản ghi nhận khoản chiết khấu có thể thiết lập ở nhiều màn hình, nhưng thứ tự ưu tiên ghi nhận như sau:
  • Ưu tiên 1: ghi nhận vào tài khoản được chọn trong field Alternative cash discount account của màn hình Settle open transactions.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-7.png
  • Ưu tiên 2: ghi nhận vào tài khoản được gán theo mã Sales tax, tài khoản được thiết lập trong Ledger posting groups > field Customer cash discountVendor cash discount.
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-8.png
  • Ưu tiên 3: ghi nhận vào tài khoản được gán theo mã Cash discount
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-9.png
  • Ưu tiên 4: ghi nhận vào tài khoản được thiết lập trong General ledger>Setup >Posting >Accounts for automatic transactions
  Cash discount AX dynamics 2012 R3-11.png
   

Share This Page