Category trong AX2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Aug 25, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Category giúp bạn phân loại và quản lý item trong hệ thống.
  Đối với AX cho phép bạn tạo cây category và không giới hạn cấp
  Category cũng được chia ra theo từng phân hệ, và những ở những phân hệ chỉ thấy được các item đã Release trong category mà bạn chọn để sử dụng trong phân hệ đó.
  upload_2014-8-25_16-51-16.png
  1. Category hierarchies: Tạo cây category có nhiều cấp độ
  2. Category hierarchy types: Gán cây category này sử dụng cho mục đích gì/phân hệ gì.
   
 2. Loading...


Share This Page