Change Data Capture(CDC) trong SSIS connect Data Warehouse

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Oct 13, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Change Data Capture (CDC). Nó là một tool được tích hợp từ sql server 2012 trở lên trong ssis.

  Tại sao CDC ra đời trong SSIS 2012?

  Tôi lấy một ví dụ, một trong những yêu cầu của một dự án BI là tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một Data warehouse, chuyện gì xảy ra nếu dữ liệu nguồn là rất lớn và mỗi khi dữ liệu nguồn thay đổi ta phải load lại tất cả? (hàng trăm GB, hay thậm chí TB).
  Có cách nào để ta biết được những dữ liệu mới được cập nhật và chỉ load đúng những dữ liệu đó, như vậy sẽ rất hiệu quả và tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.
  Vì thế CDC ra đời để giải quyết vấn đề đó. Nó cho phép SSIS đọc được dữ liệu từ tính năng Change Data Capture của Database Engine.
  Tôi sẽ hướng dẫn thực hiện vào bài viết sau:
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How to change data format Tableau Nov 15, 2016
  Microsost Dynamics CRM : Change color for lookup fields Dynamics 365 for Sale Nov 29, 2014
  The power of data to build a more sustainable economy Tableau Yesterday at 7:39 PM
  Common Data Environment (CDE): What you need to know for starters Bất động sản Wednesday at 1:27 PM
  Top 5 Tableau books to Learn Tableau Data Visualization Tableau Feb 11, 2018

: CDC, ssis

Share This Page