Charges code

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Aug 27, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Charges code cung cấp tính năng giúp bạn ghi nhận các khoản chi phí phát sinh khi mua hàng hoặc bán hàng như: chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm hàng hóa, các chi phí khác...mã Charge được gán kèm khi tạo Sale order, Purchase order hoặc Invoice, bạn có thể phân bổ các chi phí này theo số lượng cho từng item trong đơn hàng và thiết lập tài khoản hạch toán tự động cho khoản phí này.
  Để tạo mã Charge, bạn có thể truy cập vào các đường dẫn sau:
  Accounts receivable > Setup > Charges > Charges code.
  hoặc Accounts payable > Setup > Charges > Charges code.
  hoặc Procurement and sourcing > Setup > Charges > Charges code.​
  Tại màn hình Charge code, bạn tạo mới mã charge code và chỉ ra các thông tin tài khoản hạch toán của cả 2 bên debit và credit:
  Type:
  -Item: nếu khoản phí được tính vào nguyên giá của item
  -Ledger account: nếu chỉ định khoản phí vào tài khoản chi phí/doanh thu cụ thể
  -Customer/vendor: nếu tính khoản phí này vào công nợ phải thu KH hoặc công nợ phải trả NCC​
  Posting: Chọn loại nghiệp vụ (có thể để trống)
  Account: Chỉ ra tài khoản hạch toán, field này bắt buộc nhập nếu type là ledger account​
  Charge code 1- AX 2012.png
  Ví dụ 1: Khách hàng sẽ thanh toán khoản phí vận chuyển cho đơn hàng mua từ công ty bạn, khi đó bạn sẽ thiết lập 1 mã charge như sau:
  Trong posting Debit: chọn type là Customer/Vendor để ghi nhận khoản phí này vào công nợ phải thu khách hàng, nợ TK 131
  Trong posting Credit: chọn type là Ledger account, và chỉ ra tài khoản doanh thu khác, có TK 711​
  Charge code 2 - AX 2012.png
  Ví dụ 2: Trường hợp bạn mua NVL từ nhà cung cấp A và khoản phí vận chuyển được tính vào nguyên giá của item, công ty bạn sẽ thanh toán khoản phí này cho NCC A, khi đó bạn sẽ thiết lập 1 mã charge như sau:
  Trong posting Debit: chọn type là Item để đưa khoản phí vào nguyên giá, nợ TK 152
  Trong posting Credit: chọn type là Customer/ Vendor, để tính vào công nợ phải trả NCC A, có 331​
  Charge code 3-AX 2012.png
  Ví dụ 3: Trường hợp bạn mua NVL từ NCC A, khoản phí vận chuyển được tính vào nguyên giá item, nhưng công ty sẽ thanh toán khoản phí cho bên công ty vận chuyển B, khi đó bạn sẽ thiết lập 1 mã charge như sau:
  Trong posting Debit: chọn type là Item để đưa khoản phí vào nguyên giá, nợ TK 152
  Trong posting Credit: chọn type là Ledger account, và đưa vào tk công nợ trung gian (hóa đơn vận chuyển của công ty B sẽ được nhập trong account payable).​
  Charge code 4- AX 2012.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 13, 2014
  Hiền likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tableau Tips- "Sử Dụng Unicode Characters Trong Tableau" Tableau Aug 25, 2017
  Dữ liệu dùng chung cho các công ty (company code) trên cùng một sever Finance and Operations Jun 22, 2017
  64 places you can learn to code online for free Công nghệ Apr 12, 2016
  Code element types Finance and Operations Apr 18, 2015
  Import Data Unicode in Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale Jun 10, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hì bạn @Thanh Tâm ,
  Mới chỉ tạo code thoi hì, giờ to mình ko biết cách dùng nó luon ah.
   

Share This Page