Chi phí bảo trì

Discussion in 'Maintenance' started by bsdinsight, Feb 9, 2018.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tôi dám cá với bạn là 90% doanh nghiệp cho rằng bảo trì thì mang lại "cục nợ chi phí" và cố lờ đi các chi phí này, nhưng thực ra thì với các nhà quản trị họ luôn luôn biết rằng nếu quản trị bảo trì tốt thì công việc vận hành thông suốt sẽ làm hài lòng khách hàng, tăng nguồn doanh thu, chưa kể tới việc vòng đời của máy móc thiết bị sẽ dài hơn, chi phí đổ vào việc khấu hao sẽ thấp hơn.

  predictivequality.jpg.png

  Các chi phí của bảo trì thường được chia vào trực tiếp và gián tiếp

  Chi phí bảo trì trực tiếp

  Chi phí bảo trì trực tiếp là chi phí được trả trực tiếp và các hoạt động liên quan tới bảo trì, và thường bao gồm 8 chi phí
  1. Đào tạo và huấn luyện về bảo trì
  2. Tiền lương và tiền thưởng cho nhân viên bảo trì
  3. Chi phí phụ tùng thay thế
  4. Chi phí cho thiết bị, dụng cụ bảo trì
  5. Chi phí vật tư phục vụ bảo trì
  6. Chi phí hợp đồng thuê bảo trì bên ngoài
  7. Chi phí quản lý bảo trì
  8. Chi phí cho sửa đổi, cải tiến
  Chi phí bảo trì gián tiếp

  Chi phí bảo trì gián tiếp là các thiệt hại, tổn thất thu nhập hoặc các thiệt hại, tổn thất khác do ngừng máy, làm gián đoạn sản xuất gây ra, và bao gồm các chi phí sau:
  1. Thiệt hại do tuổi thọ của máy giảm
  2. Thiệt hại về năng lượng
  3. Thiệt hại về chất lượng sản phẩm
  4. Thiệt hại về năng suất
  5. Thiệt hại do hao phí nguyên vật liệu
  6. Thiệt hại về vốn
  7. Thiệt hại về khả năng xoay vòng vốn
  8. Thiệt hại do mất khách hàng và thị trường
  9. Thiệt hại về uy tín
  10. Thiệt hại về doanh thu và lợi nhuận
  11. Thiệt hại về chi phí nhân công
  Ngoài ra còn nhiều thiệt hại khác có thể được xác định tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng doanh nghiệp, nhà máy sản xuất
   
 2. Loading...


Share This Page