Clustering works in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 8, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phân tích cụm phân chia các nhãn hiệu theo quan điểm thành các cụm, trong đó các dấu hiệu trong mỗi cụm tương tự nhau hơn là các dấu hiệu trong các cụm khác. Tableau phân biệt các nhóm bằng cách sử dụng màu sắc.

  Tableau sử dụng thuật toán k-means để phân cụm. Đối với một số lượng các cụm k nhất định, thuật toán phân vùng dữ liệu thành các cụm k. Mỗi cụm có một trung tâm (centroid) là giá trị trung bình của tất cả các điểm trong cụm đó. K-có nghĩa là định vị trung tâm thông qua một thủ tục lặp đi lặp lại để giảm thiểu khoảng cách giữa các điểm riêng lẻ trong một cụm và trung tâm cụm. Trong Tableau, bạn có thể chỉ định một số lượng mong muốn các cụm, hoặc có Tableau kiểm tra các giá trị khác nhau của k và đưa ra một số lượng tối ưu các cụm.

  Để phân cụm, ta sử dụng file Sample-SuperStore.

  Bước 1: Tạo chart Tương quan giữa của Product Name theo Sales và Profit.

  upload_2017-8-8_9-50-7.png
  Bước 2: Chọn Analytics > Chọn Clusters

  upload_2017-8-8_9-50-26.png

  Bước 3: bạn có thể thay đổi số cụm của phân tích theo ý muốn.

  upload_2017-8-8_9-50-38.png

  Bước 4: Bạn có thể xem mô tả mỗi cụm.

  upload_2017-8-8_9-50-51.png

  upload_2017-8-8_9-50-59.png

  Chúc bạn thành công!

  Video hướng dẫn:
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Teamworks Quản trị doanh nghiệp Jan 15, 2017
  [Hỏi] Cách gom nhiều loại chart vào một worksheet? Tableau Sep 29, 2015
  Copy format cho giữa các worksheet trong tableau Tableau Aug 18, 2015
  Tạo một Filter dùng chung cho các Worksheet Tableau Aug 12, 2015

Share This Page