Co/By-product in Dynamics AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Apr 18, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Đối với một số ngành công nghiệp, trong quá trình sản xuất phát sinh ra sản phẩm phụ là điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi, ví dụ như sản xuất đường, xăng dầu, hóa chất....Vậy co-product và by-product là gì?
  Giá của chúng được tính toán như thế nào? Có mấy phương pháp tính giá?

  Bài viết sau đây, sẽ hình dung cho bạn một cái nhìn tổng quan về loại sản phẩm phụ này.

  co-produc_bsd1.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Dynamics 365 for Sale Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Định nghĩa
  Co-product là sản phẩm phụ, dự đoán được, phát sinh trong quá trình sản xuất, làm nguyên liệu đầu vào của giai đoạn tiếp theo hoặc có thể bán đi để thu được lợi nhuận.
  By-product là các sản phẩm phụ không mong muốn, có thể bán đi, tái sử dụng hoặc loại bỏ.

  Set up
  Để add các sản phẩm loại này mặc định trong Formule form, thì product type của Item phải là Co-product hoặc By-product
  co-produc_bsd2.png

  Ta có thể add trực tiếp Co/by-product và Formula Form

  co-produc_bsd3.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Cost Allocation for co-product
  Khi thiết lập co-product, bạn phải chon phương pháp phân bổ chi phí. Có 3 phương pháp phân bổ.
  None. Không phân bổ chi phí sản xuất cho co-product này, sử dụng khi sản phẩm tạo ra không bán được. Do đó, nếu sử dụng PP AVG thì sẽ có số lượng nhập kho mà không có giá, nếu sử dụng PP standard, sẽ hạch toán nhập kho theo giá trong costing version. Và phát sinh bút toán variance. (Production substitution variance)

  Manual. Chi phí của co-product sẽ được phân bổ theo phần trăm tổng chi phí phát sinh. Nghĩa là trong 100% chi phí sản xuất, sẽ có a% chi phí đổ vào co-product, còn lại (100%-a%) vào formula Item. Chỉ chon được phương pháp này nếu formula version có field "total cost allocation" chon No.

  co-produc_bsd7.png

  TCA. Hệ thống tự tính phần trăm chi phí của co-product dựa vào số lượng "dự toán" nhập được khi sản xuất.
  co-produc_bsd4.png

  co-produc_bsd5.png
  co-produc_bsd6.png
   
  Last edited by a moderator: Apr 20, 2015
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Burden for by-products
   

Share This Page