1. Tableau Business Intelligence

Có và Không

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Nov 5, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  round-yes-no-buttons.jpg

  Một số thứ có và không của quản trị

  1, Có kế hoạch – không hành động = 0
  2, Có cơ hội – không nắm bắt = 0
  3, Có thiết lập – không hoàn thành = 0
  4, Có giá tri – không thể hiện = 0
  5, Có tiến bộ - không nhẫn nại = 0

  6, Có nhiệm vụ - không trao đổi = 0
  7, Có năng lực – không phát huy = 0
  8, Có sáng tạo – không quảng bá = 0
  9, Có tri thức – không ứng dụng = 0
  10, Có vũ đài – không xuất sắc = 0

  11, Có bỏ ra – không hiệu quả = 0
  12, Có nguyên tắc – không kiên trì = 0
  13, Có ý chí – không dài lâu = 0
  14, Có nhiệt tình – không định lực = 0
  15, Có nghị lực – không hằng tâm = 0

  16, Có ý thức – không thái độ = 0
  17, Có rộng lượng – không khiêm tốn = 0
  18, Có chỉ lệnh – không chấp hành = 0
  19, Có phương pháp – không hành động = 0
  20, Có hành động – không hiệu quả = 0

  21, Có bình đài – không tạo mới = 0
  22, Có công việc – không định lượng = 0
  23, Có tiêu chuẩn – không kiểm tra = 0
  24, Có thành tích – không khích lệ = 0
  25, Có bố trí – không kiểm tra = 0

  26, Có đoàn đội – không hợp tác = 0
  27, Có tầm nhìn – không phát hiện = 0
  28, Có vấn đề - không giải quyết = 0
   
 2. Loading...


Share This Page