Cognos Express [Deleted]

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Sep 21, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  bsdinsight submitted a new resource:

  Cognos Express - Cognos Express provides enterprise-class reporting, analysis, dashboard

  Read more about this resource...
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  ROE trong đầu tư bất động sản - Cognos TM1 Bất động sản Jun 19, 2014
  Quản lí công nợ, nợ quá hạn với IBM Cognos Hệ thống phân phối Jun 13, 2014
  Môi trường phân tích doanh thu với Cognos TM1 Hệ thống phân phối Jun 12, 2014
  Kết quả và báo cáo hoạt động kinh doanh với Cognos TM1 Hệ thống phân phối Jun 12, 2014
  Phân tích doanh thu dịch vụ với Cognos TM1 Hệ thống phân phối Jun 12, 2014

 3. loveERP

  loveERP Member

  Cái này download về là xơi ah bác? có cái doc nào hướng dẫn cài đặt gì không bác?
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

 5. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  This resource has been removed and is no longer available for download.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page