Collections in Accounts Receivable

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Collections hỗ trợ người dùng quản lý toàn bộ quy trình thu hồi công nợ khách hàng, một tính năng rất quan trọng trong phân hệ kế toán các khoản phải thu, các chức năng chính bao gồm:
  1. Xem được thông tin của tất cả các nghiệp vụ đã phát sinh cho mỗi khách hàng gồm invoice, payment, prepayment…
  2. Truy xuất các thông tin chi tiết cho từng nghiệp vụ đã phát sinh
  3. Xem số dư nợ của mỗi khách hàng và chi tiết dư nợ cho mỗi hóa đơn.
  4. Thực hiện cấn trừ các hóa đơn còn open với các khoản payment hoặc credit note qua chức năng settle
  5. Hoàn trả khách hàng các khoản tiền thu dư
  6. Tạo và gửi email thông báo đến khách hàng hoặc nhân viên bán hàng phụ trách khách hàng thông qua Outlook
  7. Tạo và lưu lại tất cả các phát sinh trong quy trình thu hồi nợ cho mỗi khách hàng: gồm các Action, Task, Appointment, Event
  8. Quản lý trạng thái thu hồi nợ của từng hóa đơn
  9. Xử lý nghiệp vụ xóa nợ cho các khoản nợ xấu
  10. Tính toán lãi phạt quá hạn
  11. In các document liên quan cho mỗi nghiệp vụ của khách hàng
  12. Màn hình Collections hiển thị danh sách tất cả các khách hàng và số dư nợ
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Accounts Payable Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Accounts Receivable Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 11, 2017
  Create a Payment in Accounts payable Finance and Operations Oct 14, 2014
  Create an Invoice in Accounts Payable Finance and Operations Oct 10, 2014
  Chart of accounts in AX Dynamics 2012 R3 Finance and Operations Oct 2, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Để sử dụng tính năng này, trước hết bạn cần thiết lập 1 số thông tin sau:
  1. Tạo Customer Pools
  2. Tạo Collection Agents
  3. Liên kết Collection Agents với Customer Pools
  4. Tạo Aging snapshots và Aging periods
  • Tạo Customer Pools:
  Customer pools được dùng để tạo và quản lý các mã phân nhóm khách hàng, phục vụ cho mục đích quản lý quy trình thu hồi nợ theo từng nhóm khách hàng.
  Để tạo các nhóm Customer Pools, bạn truy cập vào: Accounts receivable > Setup > Collections > Customer Pools

  Collection-1.png
  1. New: Tạo mới một mã
  2. Delete: Xóa mã đã tạo
  3. Review customer pool: Xem thông tin công nợ của customer theo từng nhóm Customer pool
  4. Pool ID: Đặt mã cho Customer pools
  5. Pool description: Đặt tên cho mã
  6. Pool type: chọn loại Pool, có 2 loại Collections, Aging snapshot
  7. Select pool criteria: tạo các điều kiện để xác định mã Customer Pool này bao gồm những đối tượng nào theo các tiêu chuẩn: khách hàng, nhóm khách hàng...
   
 4. Hiên Hoàng

  Hiên Hoàng New Member

  Anh (chị) có thể nói rõ hơn về thư nhắc nợ này được không ạ? Như là cho ví dụ để xem phần này hoạt động như thế nào ạ?
   

Share This Page