Color Legend Highlighting trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 18, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong tableau cho phép bạn sử dụng chức năng highlight làm nổi bật nội dung của bạn. Bài viết sẽ hướng dẫn cách sử dụng chức năng Color legend highlight.
  Ví dụ hiện tại bạn có một chart đơn giản như bên dưới:
  tableau_highlight1.png

  Bước 1: Tại Sub-Category
  tableau_highlight2.png hay tableau_highlight3.png

  Bước 3: Bạn có thể chọn một loại sub-category nào muốn làm nổi bật
  tableau_highlight4.png

  Bước 4: Muốn trở lại bình thường nhấn chuột tại Sub-category đó hoặc là vùng bên ngoài.
  Bước 5: Muốn bỏ chức năng này chỉ cần bỏ dấu tích tại highlight selected items.

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How We Designed the New Color Palettes in Tableau 10 Tableau Nov 8, 2016
  Microsost Dynamics CRM : Change color for lookup fields Microsoft Dynamics 365 Nov 29, 2014
  Legends per Measures Tableau Apr 7, 2017

Share This Page