Combine chart with Bar and Line chart in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 11, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bạn đã được tìm hiểu về các chart cơ bản được hỗ trợ bởi Tableau ở bài viết Giới thiệu các chart cơ bản trong Tableau.

  Vậy ở bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn việc kết hợp các chart đã được tìm hiểu trên tạo thành một combine chart (chart kết hợp chồng bar và line chart) để hiển thị nhiều thông tin lên cùng một đồ thị.

  Ví dụ: Bạn tạo một chart kết hợp so sánh tỉ lệ doanh thu, lợi nhuận và biến động lợi nhuận biên của các dòng sản phẩm.

  tableau combine chart.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 11, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How to combine chart with table data Tableau Jul 29, 2016
  [Thắc mắc] Về line chart Tableau Nov 25, 2017
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Để thực hiện combine chart trên, bạn thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Mở một sheet mới, kéo Category và Measure value vào columns và rows
  tableau chart 2.png
  • Bước 2: Bạn remove các giá trị không muốn đưa lên chart bằng cách kéo chúng ra khỏi Measure value, ở đây chỉ giữ lại 3 giá trị Gross Margin, Profit và Sales.
  tableau combine chart 2.png
  • Bước 3: Kéo Gross margin từ Measure values vào thanh dọc bên phải chart để tạo thành một trục mới
  tableau combine chart 3.png
  • Bước 4: Click vào Gross margin ở Rows, chọn Mart type là Line
  tableau combine chart 4.png


  Tương tự ở Measure Values bạn chon Mart type là Bar
  • Bước 5: Kéo Measure name vào Size
  tableau combine chart 6.png
  • Bước 6: Lúc này bar chart của bạn đang là stacked bar, để tắt Stacked bạn vào Analysis -> Stack Marks ->Off
  tableau combine chart 7.png
  • Bước 6: Bạn kéo Measure name vào Size ở Bar để thay đổi màu sắc của bar chart, đồng thời ở Measure values bạn có thể kéo giá trị Sales lên trên Profit để dễ quan sát.
  tableau combine chart 8.png

  Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn chỉnh lại màu sắc, kích cỡ của bar và line chart theo ý muốn.

  tableau combine chart 10.png


  Vậy là các bạn đã có một combine chart cho biết tỉ lệ doanh thu và lợi nhuận, biến động lợi nhuận biên qua các dòng sản phẩm.

  Chúc các bạn thành công!   
  Last edited by a moderator: Aug 11, 2015
  bsdinsight and tableau like this.

Share This Page