Combining một line chart với pie charts trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn cách combine một line chart và Pie charts trong Tableau. Cho phép bạn vừa nhín thấy xu hướng đi của dữ liệu và thành phần đóng góp của các yếu tố khác.

  pareto_combine1.png

  Bước 1: Kéo Order date (chọn kieu month) và Sales vào
  pareto_combine2.png

  Bước 2: Tạo một calculated: {EXCLUDE [Category]:SUM([Sales])}
  pareto_combine3.png

  Bước 3: Kéo Sales(LOD), Calculated(mới tạo)
  pareto_combine4.png

  Bước 4: Kéo Category vào color trong Pie chart
  pareto_combine5.png

  Bước 5: Dual axis và Synchronize tham khảo tại đây
  pareto_combine6.png

  Chúc bạn thành công !
   
  My Linh likes this.
 2. Loading...


Share This Page