Committed cost & Emilination Project!

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Mar 19, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi bạn xác định dùng Estimate Project xác định tỉ lệ hoàn thành của dự án để ghi nhận doanh thu của dự án thì bạn phải xét đến Committed cost.
  Committed cost
  là những nghiệp vụ ghi nhận chi phí, những item requirement.., tất cả các nghiệp vụ này bạn phải xác hoàn thành hay không trứoc khi kết thúc dự án.
  Hệ thong sẽ liệt kê cho bạn các nghiệp vụ còn OPEN trong dự án này để bạn có phương án xử lý nó.
  1. Bạn định nghĩa các nghiệp vụ đựoc xác định Cost commitments.

  upload_2015-3-19_11-15-17.png

  2. Chọn cách xử lý những committed cost còn open

  upload_2015-3-19_11-16-54.png

  Có 3 luă chon cho bạn : Accept/ Warmning/ Error, thì tùy cách bạn muốn thiết lập quản lý cost trong dự án như thế nào mà chon.  Good luck!!!
   
  Last edited by a moderator: Mar 19, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cost of Goods Sold - COGS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Weighted Average Cost of Capital (WACC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  AX - Standard Cost Microsoft Dynamics 365 Dec 1, 2015
  Cost Group in Dynamics AX Microsoft Dynamics 365 Sep 24, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Microsoft Dynamics 365 Mar 19, 2015

Share This Page