Concurrent user vs name user

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Sep 20, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Trong quá trình triển khai vận hành ERP, thì chi phí bản quyền cho các user sử dụng phần mềm rất quan trọng và dễ dàng thấy nhất (bạn có thể xem chi phí triển khai ERP để có thêm nhiều thông tin hơn).

  erp concurrent user vs name user-software-licensing.png


  Định nghĩa

  Chi phí cho user này như là một chứng thực bản quyền giữa khách hàng sử dụng và các nhà sản xuất phần mềm. Ngày nay, chi phí này được phân chi thành 2 loại chủ yếu: name userconcurrent user.
  • Name user: Khi bạn muốn tạo ra một user thì bạn cần phải mua thêm một license cho user đó (dĩ nhiên sẽ không tính user inactive - như trường hợp một user nào đó không còn làm việc nữa)
  • Concurrent user: Bạn có thể tạo tùy thích số lượng user mà bạn cần tạo, tuy nhiên vào một thời điểm log-on thì bạn chỉ đúng số lượng license mà bạn đã mua

  So sánh concurrent user và name user

  Sự khác biệt nhau và ý nghĩa của 2 loại user này các bác có thể xem một ví dụ của bác @loveERP có trình bày

  "Cho 1 ví dụ,, cty của bác mua 10 User cho phần mềm ERP, và là 10 Name User (NU) thì khi đó trong hệ thống tạo người dùng, bác chỉ tạo được 10 Account thôi, Account thứ 11 thì phần mềm sẽ báo là không đủ license. Và với một Account như thế, bác chỉ có thể dùng 1 Account tại một thời điểm, tức là Account User1 sẽ không được logon ở 2 máy khác nhau (giống như Yahoo Messeger í).

  Còn nếu cty bác mua 10 User phần mềm ERP với Concurrent User, thì trong hệ thống bác có thể tạo nhiều hơn 10 User, bao nhiêu không quan trọng, nhưng tại 1 thời điểm, hệ thống chỉ có 10 Account logon vào và làm việc, nếu 1 Account 11 logon vào thì hệ thống sẽ báo là không còn đủ License. Một điểm đáng chú ý là CU (Concurrent User) sẽ cho tại 1 thời điểm có 2 người cùng logon vào 1 Account ở 2 máy tính hoặc thiết bị khác nhau vào hệ thống."

  Trên là một vài thông tin của 2 loại license mà doanh nghiệp thường gặp phải khi sử dụng phần mềm, mời các bác cùng nhau phân tích sâu sắc thêm ưu và nhược điểm của từng loại bản quyền user này.
   
  loveERP likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tích hợp với User AD logon vào Tabelau Server Tableau Sep 12, 2017
  Phân quyền Tableau Server bằng Filter dữ liệu theo User Tableau Jul 17, 2017
  Business User và IT làm thế nào để dừng cuộc chiến Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 25, 2015
  MorphX user interface control element types Finance and Operations Apr 17, 2015
  Is there a way to add another option other than user and team? Finance and Operations Feb 1, 2015

 3. Charlie Dunrossil

  Charlie Dunrossil New Member

  Nice post on concurrent user vs name user... great info....thanks for sharing!!

  NetSuite ERP
   

Share This Page