Configuration MS Dynamics CRM 2015 For Outlook Add-in Improvements

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Jul 10, 2015.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Add In Dynamics crm for outlook là một tính năng của Dynamics CRM cho việc sử dụng CRM từ outlook, ngoài việc đồng bộ dữ liệu giúp có được dữ liệu khi cần mà không kết nối được internet, bạn có thể vừa theo dõi email vừa làm việc với CRM trên outlook, các event trên lịch, tạo contact từ email đến CRM, các activities...

  Các bước thực hiện sau sẽ hướng dẫn cách để kết nối giữa Dynamics CRM và outlook
  Bước 1 Dowload client CRM for outlook
  OutlookIntergrateCRMOnline1.png
  OutlookIntergrateCRMOnline2.png
  Có 2 phiên bản client cho Crm Online vs Crm on premise

  Bước 2 setup client crm for outlook

  OutlookIntergrateCRMOnline3.png

  Sau khi client setup xong bạn cần restart lại outlook của bạn và thực hiện connect đến crm với tài khoản crm của bạn, đây là thanh menu ribon giao diện outlook sau khi setup

  OutlookIntergrateCRMOnline4.png

  Sau khi đồng bộ dữ liệu với CRM, ngay trên outlook của bạn, bạn có thể có thông tin liên lạc của khách hàng và các công việc trên crm, đây là một trong những lợi ích thiết yếu khi sử dụng outlook để làm việc

  OutlookIntergrateCRMOnline5.png
   

  Attached Files:

 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Project configuration Microsoft Dynamics 365 Sep 12, 2014
  Important information about supported configurations in the next release for CRM Microsoft Dynamics 365 May 15, 2014
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Microsoft Dynamics 365 Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017
  Understanding Leads in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017

Share This Page