Công cụ phân tích dữ liệu

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Jan 3, 2015.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Thử nghĩ là việc phân tích dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích thiết thực nào cho doanh nghiệp (tức là mình chưa nói tới Business Intelligence, chỉ ở mức phân tích số liệu, dữ liệu)

  Thx nhiều.
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đầu tiên, mình thử hỏi "phân tích dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp" rất chung chung, giờ mình chi tiết hoạt đông của doanh nghiệp là các hoạt động gì, hoặc phân tích dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp là phân tích các hoạt động gì.

  Hình sau đây là một khảo sát nghiên cứu, phân tích cái gì? và như vậy thực chất là tập trung vào 4 hoạt động: kinh doanh, kho và supplier chain, finance, và sản xuất, từ đây mình sẽ nói tiếp tới lợi tức của nó

  analytics.jpg
   

Share This Page