1. Microsoft Dynamics CRM

Công việc của kế toán xây dựng

Discussion in 'Bất động sản' started by DynamicsAX, Sep 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Một chút khái quát về kế toán xây dựng
  • Khi đã trúng thầu công trình, kế toán dựa vào dự toán đã trúng thầu bóc tách chi phí để hạch toán, kế toán xây dựng phải hiểu rõ chi phí trong dự toán để hạch toán cho chính xác.
  • Mỗi một công trình, một hạn mục có một dự toán riêng, từ đó tách chi phí cho từng công trình.
  • Lập các chi phí cấu thành nên giá thầu bằng hoặc gần bằng với giá trên bảng dự toán. Dựa vào các mục chi phí này mà kế toán xác định xem hóa đơn đưa vào hạch toán cho công trình đó có tương đương không
  • Một đặc thù là khi xây dựng công trình phụ thuộc vào địa điểm xây dựng mà giá xây dựng mỗi nơi mỗi khác, do vậy kế toán xây dựng phải biết áp dụng giá đúng cho mỗi địa điểm.
  • Công trình xây dựng thường làm trong nhiều năm, do vậy khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình.
  • Theo dõi xuất vật tư phải phù hợp với định mức dự toán của từng công trình
  • Phải có biên bản nghiệm thu theo từng hạn mục/ toàn thể công trình khi nó hoàn thành.
  • Xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu.
  Công việc cần làm của kế toán xây dựng
  • Bám sát vào bảng bóc tách để theo dõi việc xuất nguyên vật liệu theo định mức dự toán
  • Lập bảng lương nhân công theo tiến độ thực tế của công trình
  • Theo dõi chi phí về máy móc, nhân công máy ở từng công trình (thường theo dõi rồi phân bổ)
  • Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí máy móc, nhân viên quản lý.. vào việc tính giá thành của từng công trình/ từng hạn mục công trình.
  • Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây dựng đã hoàn thành, kiểm kê định kỳ và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo dự toán.
  • Lập báo cáo về chi phí sản xuất, cung cấp chính xác các thông tin hữu dụng về giá thành & chi phí về quản lý cho cấp trên.
  • Làm báo cáo tài chình và báo cáo nội bộ phục vụ cho việc quản trị.
  • Sắp xếp, lưu trữ, quản lý chứng từ kế toán khoa học
   
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Khi xuất kho nguyên vật liệu thì chỉ cần căn cứ vào khối lượng trên dự toán là đủ.
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Dựa vào hóa đơn mua NVL
  Nợ TK 152
  Nợ TK 1331
  Có TK liên quan​
  2. Căn cứ dự toán và khối lượng thi công
  Nợ TK 621: Quyết định 15
  Nợ TK 154: Quyết định 48
  Có TK 152​
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page