Connect Microsoft SQL Server trong Tableau Desktop

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 6, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi làm việc và thao tác với Tableau Desktop bạn cần phải connect tới database của bạn. Với Tableau hỗ trợ bạn connect với đa dạng các loại database, có 2 dạng dữ liệu
  Thực hiện vài thao tác đơn giản sau đây để connect data

  1. Chọn loại datasource mà bạn cần connect tới, trong ví dụ sau đây mình chọn data từ Microsoft SQL Server.
  tableau_connectdata1.png

  2. Nhập các thông số đăng nhập vào server
  tableau_connectdata2.png

  3. Chọn Database muốn sử dụng
  tableau_connectdata3.png

  4. Chọn các bảng muốn sử dụng
  tableau_connectdata4.png
  Có 4 kiểu Join các bảng được hỗ trợ

  Cho phép chỉnh sửa mối quan hệ giữa các bảng bằng cách điều chỉnh các khóa chính giữ các bảng
  tableau_connectdata5.png
  5. Xem dữ liệu
  tableau_connectdata6.png
  6. Cách select bảng bằng câu lệnh SQL
  Chọn New custom SQL
  tableau_connectdata7.png
  7. Join bảng custom với các bảng khác, xem dữ liệu
  tableau_connectdata8.png

  Ngoài ra, các bạn có thể xem cách kết nối đến Excel tại đây.
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Bạn có thể xem video hướng dẫn kết nối Tableau với MS SQL

   
 4. Giang Hai Tung

  Giang Hai Tung New Member

  Làm thế nào để mỗi lần mở Tableau lên không bị hỏi pass connection của SQL?
   
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Trên Tableau Desktop, Tableau bắt buộc nhập Pass connection của SQL mỗi khi kết nối để bảo mật dữ liệu.
  2. Trên Tableau Server, Tableau hỗ trợ Embedded database credentials và cách thực hiện đơn giản theo 2 bước sau:
  Bước 1: Set up embedded database credentials trên Tableau Server dưới quyền Admin
  upload_2016-5-11_8-39-19.png


  Bước 2: Khi Pusblisher tải workbook lên Tableau Server thì Publisher vào Authentication để chế độ Embedded password
  upload_2016-5-11_8-45-50.png
   
  Last edited by a moderator: May 11, 2016

Share This Page