Connect ODBC trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 17, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bước để bạn có thể connect với dữ liệu ODBC từ Tableau.
  1. Thiết lập ODBC
  B1. Mở hộp thoại Set up data sources (ODBC), Bạn có thể search hoặc mở theo đường dẫn
  Control Panel\System and Security\Administrative Tools chọn Data Sources (ODBC)
  tableau_odbc1.png

  B2. Tại ODBC Data soures administrator chọn Add
  tableau_odbc2.png
  B3. Chọn SQL Server, Next
  tableau_odbc3.png

  B4. Đặt tên, Gõ địa chỉ data source, bấm Next
  tableau_odbc4.png

  B5.
  tableau_odbc5.png

  B6. Chọn Database bạn muốn connect, Chọn Next
  tableau_odbc6.png
  B7. Chọn Finish, chon Ok
  tableau_odbc7.png
  B8. Ra màn hình chính, chọn ok.
  tableau_odbc8.png
   
  Last edited by a moderator: Aug 17, 2015
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Phần 2. Connect ODBC từ Tableau
  B1. Mở Tableau Desktop, Chọn Orther database (ODBC)
  tableau_odbc9.png

  B2. Chọn DNS bạn vừa thiết lập ở phần 1, nhấn Connect
  tableau_odbc10.png

  B3. Nhập Password SQL, nhấn ok
  tableau_odbc11.png

  B4. Nhấn Ok
  tableau_odbc12.png
  Bây giờ là bạn đã kết nối thành công ODBC từ Tableau.
  tableau_odbc13.png
  Chúc bạn thành công !
   
  Last edited by a moderator: Aug 17, 2015

Share This Page