Costing Methods in AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 4, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Mỗi khi thực hiện xuất kho hàng hóa, bạn cần xác định giá xuất kho. Điều này phụ thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho bạn chọn.

  Dynamics AX 2012 cung cấp cho bạn các phương pháp như sau:

  • FIFO: Hàng nhập trước, được xuất trước, giá áp theo từng lô hàng.
  • LIFO: Hàng nhập sau, được xuất trước, giá áp theo từng lô hàng.
  • LIFO date: Như là LIFO, hệ thống tìm các các lô hàng được nhập gần nhất trước ngày xuất hàng đi. Nếu như trước ngày xuất, không có lô hàng nào nhập, hệ thống tiếp tục tìm kiếm các lô hàng có ngày nhập gần nhất sau ngày xuất.
  • Weight avg. : Xuất kho theo PP bình quân cuối kỳ, nghĩa là các nghiệp vụ xuất kho trong kỳ sẽ được ghi nhận giá tạm tính. Đến cuối kỳ, sau khi chạy chức năng Inventory closing, giá xuất kho sẽ được tính toán lại dựa vào tất cả các đơn hàng nhập trong kỳ.
  • Weight avg. date: Xuất kho theo PP bình quân cuối kỳ. Tương tự như weight avg., sau khi chạy Inventory closing, giá xuất kho sẽ được tính toán lại, tuy nhiên, chỉ total từng nhóm đơn hàng có ngày nhập trước ngày xuất.
  • Standard cost: định mức giá trị hàng tồn kho. Tất cả các nghiệp vụ xuất kho đều có cùng mức giá.
  • Moving average: Bình quân thời điểm.
  costing.jpg
   
  Last edited by a moderator: Nov 4, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Moving Average - Costing Method in AX 2012 Finance and Operations Nov 4, 2014
  Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Costing – ABC) Quản trị doanh nghiệp Sep 24, 2014
  Costing using Microsoft Project 2010 or 2013 Dynamics 365 for Sale May 30, 2014

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  MS Dynamic AX tính giá theo kho hay là theo sản phẩm vậy bạn?
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tính giá theo kho nha bạn.
  Bạn có thể theo dõi hàng hóa theo site, warehouse, location, pallet ID. Nếu một item mà xuất hàng ra từ cùng 1 site, nhưng ở các location, warehouse khác nhau, thì hệ thống sẽ tính giá theo site, mà không quan tâm giá là thuộc warehouse nào.
   

Share This Page