Create a Customer in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Jun 30, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước tạo một Customer:
  B1: Tạo Customer group:

  Bạn truy cập đường dẫn Accounts Receivable->Setup->Customers->Customer groups

  Customer AX Dynamics 2012 R3-1.png

  Phân loại các Customer thành từng nhóm có chung các thông tin mặc định về:
  • Terms of payment: kỳ hạn thanh toán (được sử dụng cho dự báo cash flow)
  • Settle period: là số ngày từ ngày đến hạn thanh toán hóa đơn (due date) cho đến ngày nhận được khoản thanh toán (được sử dụng cho dự báo cash flow)
  • Default sales tax group: gán nhóm thuế mặc định cho customer group
  • Setup:
   • Default financial dimensions: gán mặc định các giá trị tài khoản chi tiết vào main account khi hạch toán các nghiệp vụ cho từng Customer group, ví dụ như gán giá trị cost center, department cho nghiệp vụ….
   • Item posting: gán các main account hạch toán tự động cho các nghiệp vụ gồm
  Customer AX Dynamics 2012 R3-2.png

  upload_2014-6-30_11-24-16.png

  B2: Tạo tài khoản mặc định quản lý công nợ cho các Customer:
  Bạn truy cập đường dẫn Accounts Receivable->Setup->Customer posting profiles
  Customer AX Dynamics 2012 R3-3.png

  upload_2014-6-30_11-26-20.png

  B3: Tạo Customer:
  Bạn truy cập đường dẫn Accounts Receivable->Common-> Customers->All customers

  Customer AX Dynamics 2012 R3-4.png

  Thiết lập các thông tin sau:
  upload_2014-6-30_11-29-20.png
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2014
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi Tâm,

  Chỗ setup tài khoản công nợ nó giống với tạo profile của QAD,
  và như vậy, khi chọn mã khách hàng này thì công nợ sẽ được post vào tk đã setup.
  Tuy nhiên, ngay trên chỗ tạo hóa đơn, mình có thể thay đổi tài khoản công nợ này = 1 tài khoản công nợ khác không em?
  Vì có thể 1 khách hàng nhưng có nhiều trường hợp để định khoản vào 131 hay 138.ok?
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  Mình thay đổi được mã tài khoản posting cho từng hóa đơn cụ thể luôn ^^
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ui vậy thì ok quá ha.good good.
   

Share This Page