Create a Vendor in AX Dynamics 2012 R3

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Jun 30, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Các bước tạo một Vendor:
  B1: Tạo Vendor group:

  Vào Accounts Payable->Setup->Vendors->Vendor groups

  upload_2014-6-30_16-31-21.png

  Phân loại các Vendor thành từng nhóm có chung các thông tin mặc định về:
  • Terms of payment: kỳ hạn thanh toán (được sử dụng cho dự báo cash flow)
  • Settle period: là số ngày từ ngày đến hạn thanh toán hóa đơn (due date) cho đến ngày thực hiện khoản thanh toán (được sử dụng cho dự báo cash flow)
  • Default tax group: gán nhóm thuế mặc định cho vendor group
  • Item posting: gán các main account hạch toán tự động cho các nghiệp vụ mua hàng từ nhóm vendor này, gồm:
  upload_2014-6-30_16-32-50.png

  upload_2014-6-30_16-34-9.png

  B2: Tạo tài khoản quản lý công nợ cho các Vendor:

  Vào Accounts Payable->Setup->Vendor posting profiles
  upload_2014-6-30_16-35-53.png

  upload_2014-6-30_16-35-32.png

  B3: Tạo Vendor:
  Vào Accounts Payable->Common-> Vendors->All vendors
  upload_2014-6-30_16-36-33.png

  Thiết lập các thông tin sau:

  upload_2014-6-30_16-37-21.png

   

  Attached Files:

  Last edited by a moderator: Sep 30, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Dynamics 365 for Sale Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Dynamics 365 for Sale Dec 27, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi Tâm,

  Mình có xem qua bài hướng dẫn này + hướng dẫn cách tạo customer nữa.
  -> Nếu 1 đối tượng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì mình vẫn phải tạo 2 ma riêng biệt phải ko?
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Hi chị,
  Hiện tại em đang tạo riêng 2 mã vendor và customer cho trường hợp này, nhưng em chưa biết là mình có thể tạo được chung 1 mã hay không ^^
   

Share This Page