Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated)

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 18, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tableau hỗ trợ các bạn tạo Group để nhóm dữ liệu. Tuy nhiên với chức năng tạo Group của Tableau các bạn chỉ có thể tạo các Group cố định trong đó các member đươc các bạn tự gán vào group, vì vậy nếu bạn có quá nhiều member hoặc dữ liệu có phát sinh một member mới thì cách tạo Group này sẽ không còn hiệu quả.

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Group động, trong đó các bạn có thể tạo Group theo luật của bạn, các member sẽ được tự nhóm theo luật đó.

  Để tạo Dynamicaly Group các bạn chỉ cần tạo calculated với nội dung là luật nhóm cho group của các bạn, sau đó bạn sử dụng nó như Group thông thường

  Ví dụ: Bạn tạo Group phân loại sản phẩm với calculated

  Tableau dynamicaly group.png

  Chúc bạn thành công!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Microsoft Dynamics 365 Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Microsoft Dynamics 365 Dec 27, 2014
  Service Terms : Create Holiday Schedule in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Dec 27, 2014

Share This Page