Create or Customize Dashboard in Dynamics CRM

Discussion in 'Finance and Operations' started by Hân, Sep 30, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Dashboard là tính năng bắt mắt nhất của Microsoft Dynamic CRM. Các biểu đồ và danh sách được sắp xếp và thể hiện bằng các màu sắc khác nhau để đưa đến cho người dùng các thông tin phân tích, chắt lọc, tổng hợp sẵn một cách nhanh chóng nhất. Dashboard không dừng ở đó mà còn cho phép người dùng tự tạo hay chỉnh sửa các biểu đồ, danh sách để phù hợp với nhu cầu riêng của mỗi người dùng, mỗi lĩnh vực khác nhau. Và quan trọng nhất là người dùng có thể sử dụng tất cả các dữ liệu từ mọi nguồn trong CRM mà không cần phải thao tác phức tạp hay sử dụng thêm phần mềm khác can thiệp vào để tạo Dashboard.

  Chúng ta hãy bắt đầu trải nghiệm tính năng đó với các bước hướng dẫn cơ bản sau đây:

  Tạo Dashboard

  Bước 1 : Có 2 cách để tạo mới Dashboard
  • Cách 1
  - Login vào Microsoft Dynamic CRM > menu Sale > DASHBOARDS
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 01.png
  - Hiển thị trang Dashboard
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 02.png

  - Click nút NEW trên menu vừa hiển thị​

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 06.png
  • Cách 2
  - Login vào Microsoft Dynamic CRM > menu Setting > Customizations
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 07.png

  - Click chọn Customize the System
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 08.png

  - Hiển thị màn hình > Tại menu bên trái , click chọn mục Dashboard > Click nút New để tạo mới​

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 09.png

  Bước 2 : Giao diện trang Dashboard mới và các chức năng cơ bản

  - Sau khi click nút New > Hiển thị màn hình Choosen Layout
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 10.png

  - Tùy chọn layout phù hợp mà bạn muốn hiển thị > Chọn nút Create

  - Giao diện trang Dashboard mới​
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 11.png

  Bước 2 : Thêm các biểu đồ (chart) và danh sách (list) có sẵn vào dashboard
  - Tùy chọn và click vào vị trí mà bạn muốn hiển thị biểu đồ trên Dashboard, VD : chọn vị trí thao tác như hình trên

  1. Thêm biểu đồ (Chart)
  - Click vào icon CHART trên thanh menu hay icon nằm ở giữa vùng thao tác (section)

  - Hiển thị màn hình Add Component

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 12.png

  - Tùy chọn các vùng giá trị ( vùng hight light trong hình trên ) cho biểu đồ :
  • Record Type : Chọn Entity cần hiển thị
  • View : Tùy chọn View từ danh sách các View đang có trong Entity bạn vừa chọn
  • Chart : Click chọn biểu đồ đã được tạo sẵn sử dụng View mà bạn chọn phía trên
  - Click nút Add để xác nhận biểu đồ mà bạn vừa chọn > Trang Dashboard sẽ hiển thị biểu đồ bạn vừa tạo

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 13.png
   
  Last edited: Sep 30, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Dynamics 365 for Sale Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Dynamics 365 for Sale Dec 27, 2014

 3. Hân

  Hân Member

  2. Thêm danh sách (List)

  - Click vào icon LIST trên thanh menu hay icon nằm ở giữa vùng thao tác (section)

  - Hiển thị màn hình Add Component

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 14.png

  - Tùy chọn các vùng giá trị ( vùng hight light trong hình trên ) cho danh sách
  • Record Type : Chọn Entity cần hiển thị cho danh sách của bạn - VD : Account
  • View : Tùy chọn View từ danh sách các View đang có trong Entity bạn vừa chọn - VD : My Active Accounts
  - Click nút Add để xác nhận danh sách mà bạn vừa chọn > Trang Dashboard sẽ hiển thị biểu đồ bạn vừa tạo

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 15.png

  3. Thêm WEB RESOURCE
  - Click vào icon WEB RESOURCE trên thanh menu hay icon nằm ở giữa vùng thao tác (section)

  - Hiển thị màn hình Add Web Resource

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 17.png

  - Tùy chọn các vùng giá trị :
  • Web resource : Chọn file resource mà bạn đã tạo và upload vào CRM
  • Name : Tên của web resource bạn muốn đặt
  • Label : Tên của Web source khi hiển thị lên màn hình.
  • Visible by default : bạn check vào ô để chọn hiển thị web resource lên dashboard
  - Click nút Add để xác nhận chọn web source bạn vừa chọn > Trang Dashboard sẽ hiển thị Web resource bạn vừa tạo

  4. Thêm IFRAME

  - Click vào icon IFRAME trên thanh menu hay icon nằm ở giữa vùng thao tác (section)

  - Hiển thị màn hình Add Iframe

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 16.png
  - Tùy chọn các vùng giá trị ( vùng hight light trong hình trên ) cho biểu đồ :
  • Name : Tên của Iframe
  • Url: Đường dẫn đến file Iframe mà bạn muốn hiển thị
  • Label: Tên của Iframe sẽ hiển thị trên dashboard
  • Security: sẽ mặc định check vào để bảo vệ file script
  • Visibility: bạn check vào ô để chọn hiển thị web resource lên dashboard
  - Click nút Add để xác nhận IFrame bạn vừa chọn > Trang Dashboard sẽ hiển thị biểu đồ bạn vừa tạo

  Bước 3 : Hoàn chỉnh Dashboard
  - Làm tương tự như bước 2 cho các Section khác để bạn hoàn chỉnh Dashboard theo nhu cầu của bạn.

  - Đặt tên cho Dashboard của bạn đang tạo.

  - Click nút Save để tạo mới Dashboard với các vùng section bạn vừa thêm.

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 18.png

  Chỉnh sửa Dashboard

  Bước 1 : Có 2 cách để chọn Dashboard đã có trong Microsoft dynamic CRM
  • Cách 1
  - Login vào Microsoft Dynamic CRM > menu Sale > DASHBOARDS

  - Tại màn hình Dashboard > Click chọn nút

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 03.png

  - Hiển thị danh sách các Dashboard hiện đang có trong CRM của bạn

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 04.png

  - Tùy chọn Dashboard cần chỉnh sửa > Hiển thị trang Dashboard mà bạn vừa chọn

  - Click nút EDIT để chỉnh sửa Dashboard đó

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 05.png

  • Cách 2
  - Login vào Microsoft Dynamic CRM > menu Setting > Customizations

  - Click chọn Customize the System

  - Hiển thị màn hình > Tại menu bên trái , click chọn mục Dashboard

  - Tại khung bên phải > Tùy chọn Dashboard mà bạn cần chỉnh sửa > nhấp đúp chuột vào dashboard đó

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 19.png

  - Hiển thị Dashboard cần chỉnh sửa

  Bước 2 : Chỉnh sửa các thành phần trong Dashboard
  - Sau khi hiển thị trang Dashboard cần chỉnh sửa, bạn click chọn vào thành phần cần chỉnh sửa ( thành phần : biểu đồ, danh sách, web resource, IFrame )

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 20.png
   
  Last edited: Sep 30, 2014
 4. Hân

  Hân Member

  - Click nút EDIT COMPONENT > Hiển thị cửa sổ Set Properties

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 21.png

  - Bạn có thể điều chỉnh các trường sau cho thành phần bạn vừa chọn :
  • Name : Tên của Thành phần bạn vừa chọn
  • Label : Tên hiển thị trên Dashboard của thành phần đó
  • Data Source > Entity : Bạn có thể thay đổi qua entity khác mà bạn mong muốn
  • Data Source > Default View : Bạn có tùy chọn View khác thuộc entity ở trên mà bạn đã chọn
  * Note :

  Để đáp ứng nhanh các thông tin trên Dashboard , microsoft dynamic CRM còn cung cấp tính năng chọn nhanh các field bạn muốn thể hiện ngay ở biểu đồ bằng cách :
   • Bạn click trực tiếp vào biểu đồ > hiển thị một thanh menu nhỏ như hình bên dưới
  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 23.png
   • Bạn có thể tùy chọn Field mà bạn cần thể hiện
   • Thay đổi loại biểu đồ bạn muốn
   • Sau đó bạn click nút mũi tên để chạy biểu đồ mới
   • Dashboard sẽ hiển thị dashboard mới mà bạn vừa thay đổi

  Bước 3 : Hoàn tất chỉnh sửa Dashboard

  - Tương tự các thao tác ờ bước 2 cho các thành phần khác mà bạn muốn chỉnh sửa.

  - Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn click vào nút Save để xác nhận lưu những thay đổi và nút Close để đóng màn hình chỉnh sửa Dashboard lại.

  Dynamic CRM 2013 - Create or Customize Dashboard - 22.png

  - Và xem kết quả của Dashboard mới bạn vừa chỉnh.


  Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn.

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về CRM :
   

Share This Page