Create Sets for Top N and Others in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 17, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bạn đã biết cách lấy Top N ở bài viết Hướng dẫn tạo Top N trong Tableau, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra Set để lấy Top N và những đối tượng khác không thuộc Top.

  Ví dụ: Các bạn tạo một đồ thị lấy Top N khách hàng mang lại doanh thu cao và so sánh với các khách hàng còn lại không thuộc Top.

  Tableau Top N and others4.png

  Các bước thực hiện:


  Tableau Top N and others5.png

  • Bước 2: Click phải vào Customer name chọn Create -> Sets, cửa sổ Create Set xuất hiện, bạn nhập tên cho Sets là Top N and Others, chọn Top tab-> By field và lấy Top theo Sales

  Tableau Top N and others6.png

  • Bước 3: Tạo Calculated mới với nội dung
  IF [Top N and Others]
  THEN "TOP" +STR([TOP N]) +"Customers" ELSE "Other" END

  Tableau Top N and others3.png

  • Bước 4: Bạn kéo Calculated Label Top vừa tạo ở trên vào Rows, kéo Sales vào Columns, và Show Parameter Top N, chọn loại chart ở Show me là Horizontal bar để so sánh doanh thu của Top N và các sản phẩm còn lại

  Tableau Top N and others4.png

  Chúc bạn thành công !!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Microsoft Dynamics 365 Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Microsoft Dynamics 365 Dec 27, 2014
  Service Terms : Create Holiday Schedule in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Dec 27, 2014

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bạn có thể custom lại đồ thị trên của bạn để xem danh sách các khách hàng thuộc Top N và không thuộc thông qua việc chọn Parameter Collapse (thu gọn) hoặc Expand (mở rộng)

  Thực hiện các bước bên dưới để custom:

  Bạn kế thừa đồ thị vừa thực hiện ở trên và thực hiện tiếp theo các bước
  • Bước 1: Tạo một Parameter mới tên Expand or Collapse dạng List với hai sự lựa chọn là Expand (mở rộng) và Collapse (thu gọn)
  Tableau Top N and others7.png
  • Bước 2: Tạo một Calculated mới để hiển thị tên tên khách hàng với nội dung
  IF [Expand or Collapse] = "Collapse" THEN
  IF [Top N and Others] THEN [Customer Name]
  ELSE "Others" END
  ELSE [Customer Name]
  END
  Tableau Top N and others8.png

  • Bước 3: Bạn kéo Calculated vừa tạo ở trên vào Row, bạn show parameter

  Tableau Top N and others9.png

  Sau khi hoàn thành các bước trên, các bạn sẽ có một Crosstab thể hiện doanh thu Top 10 khách hàng và các khách hàng không thuộc Top, các bạn có thể chọn Collapse để thu gọn Crosstab hoặc chọn Expand để mở rộng Crosstab xem chi tiết các khách hàng thuôc Others.

  Tableau Top N and others10.png

  ------

  Tableau Top N and others11.png

  Chúc bạn thành công !!!
   
  Last edited by a moderator: Aug 17, 2015

Share This Page