CRM 2013: How to disable of "Dialog Error Report"

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Nov 27, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Trên một số màn hình của Microsoft Dynamics CRM thỉnh thoảng xuất hiện một "Dialog Error Report" thông báo về lỗi script..., những lỗi đó chỉ thích hợp cho các anh chàng technet, còn đối với nhân viên Sales hay Marketing... điều đó chỉ gay thêm phần khó chịu.


  Dynamics CRM Disable Error Report 1.png

  Bạn có thể bỏ qua cái dialog khó chiu đó với vài cái click chuột sau:

  Sau khi logon vào hệ thông bằng account của bạn, Phía trên bên phải màn hình làm việc của bạn có biểu tượng setting, Bạn click chuột vào biều tượng đó và chọn "Option"

  Dynamics CRM Disable Error Report 2.png

  Khi màn hình Option được mở lên bạn chọn vào tab "Privacy" và click chọn vào option
  "Never send an error report to Microsoft about Microsoft Dynamics CRM" và nhấn OK

  Dynamics CRM Disable Error Report 3.png

  Và bây giờ bạn sẽ không còn gặp lại cái Dialog khó chịu đó trên màn hình làm việc của bạn nữa.
   
 2. Loading...


Share This Page