CRM 2013: How to disable of "Get CRM for Outlook" notification bar permanently

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Nov 27, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Một số khách hàng phàn nàn về thông báo "Get CRM for Outlook", nó làm mất đi khoản không gian làm việc trên màn hinh và đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy bực mình khi phải tốn thời gian để tắt nó đi.
  Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua thông báo đó bằng cách thiết lập sau

  Dynamics crm 2013 Turn off outlook notification 1.JPG

  Bạn cần login vào hệ thống CRM bằng quyền Administrator và chọn Setting --> Administration

  Dynamics crm 2013 Turn off outlook notification 2.JPG
  Bạn click chọn System Setting, và màn hình System Setting sẽ được mở lên

  Dynamics crm 2013 Turn off outlook notification 3.JPG

  Trong màn hình System Setting bạn chọn tab Outlook, ở mục"Set whether users see CRM for Outlook message" chọn "No" và nhấn Ok

  Dynamics crm 2013 Turn off outlook notification 4.JPG

  Bạn sẽ không còn nhận cái thông báo bực mình đó nữa.
   
 2. Loading...


Share This Page