Đánh giá nhà cung cấp

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 28, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Việc đánh giá nhà cung cấp sẽ giúp chúng ta lưu vết lại các thông tin về nhà cung cấp trong khâu mua hàng, nó sẽ giúp ta tiết kiệm được thời gian tìm kiếm nhà cung cấp.
  Bài viết này sẽ mô tả về các xây dựng tiêu chí đánh giá nhà cung cấp cũng như là cách thực hiện đánh giá:

  1. Tạo Nhóm tiêu chí đánh giá Vendor: Vendor evaluation criterion groups
  Đường dẫn: Procurement> Setup> Vendor evaluation criterion groups
  upload_2016-10-28_16-54-41.png
  - Name: Mã nhóm tiêu chí đánh giá.
  - Descriptions: Mô tả chi tiết về nhóm tiêu chí đánh giá.
  2. Tạo tiêu chí đánh giá NCC: Vendor evaluation criteria
  upload_2016-10-28_16-57-30.png

  - Name: Mã tiêu chí
  - Description: Mô tả tiêu chí.
  - Vendor evaluation creterion group: Xác định tiêu chí này thuộc nhóm nào.
  Note: Mỗi nhóm tiêu chí chỉ được chọn một group.
   

  Attached Files:

 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  KPIS đánh giá khách hàng - marketing - kinh doanh Hệ thống phân phối Aug 6, 2017
  Google đang có ý định thâu tóm Telegram với giá 1 tỷ USD, quyết tâm đánh Facebook Công nghệ May 2, 2016
  Một nhận xét đánh giá về Dynamics CRM và Saleforce Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 27, 2014
  Các KPI để đánh giá phần mềm CRM Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 8, 2014
  Tài khoản 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản Quản trị doanh nghiệp Nov 6, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Thực hiện đánh giá nhà cung cấp
  Đường dẫn: Procurement> Setup> Categories> Procurement catagories.
  upload_2016-10-28_17-2-33.png
  Vào tab Vendor để đánh giá:
  3.1. Vào màn hình đánh giá
  upload_2016-10-28_17-4-4.png

  3.2. Chọn nhà cung cấp đánh giá
  upload_2016-10-28_17-4-47.png

  3.3 Chọn nhóm tiêu chí đánh giá
  3.4. Đánh giá điểm
  Sau đó chọn Close để kết thúc quá trình đánh giá Nhà cung cấp.

  4. Kiểm tra các nhà cung cấp được đánh giá:
  Đường dẫn: Procurement and sourcing > Common > Vendors > All vendors
  upload_2016-10-28_17-6-48.png

  - Click Vendor search để tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí cần tìm: chọn điều kiện lọc trong Vendor evaluation criterion groupVendor evaluation criteria.
  upload_2016-10-28_17-9-21.png

   

  Attached Files:

 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ngoài ra, Vendor search còn được áp dụng trong việc tìm kiếm nhà cung cấp khi lập Request for Quotation:
  upload_2016-10-28_17-11-39.png
   

Share This Page