Dashboard các thuộc tính quan trọng

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Phu Ton, Nov 12, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  insurance-dashboard.png

  Dashboard là kết quả của cả quá trình vận hành BI, có rât nhiều tính năng BI mà doanh nghiệp có thể sử dụng, thì Dashboard là tính năng quan trọng nhất, hầu hết các nhà tư vấn, người sử dụng đều tin rằng Dashboard là KPI quan trọng nhất của BI.

  Dashboard có các thuộc tính khi thiết kế, khi sử dụng phải đạt được các yêu cầu tối thiểu

  Hiển thị thông tin quan trọng, tập trung

  Đối tượng sử dụng Dashboard BI thường là người phân tích, người quản trị doanh nghiệp... nên các thông tin đưa lên Dashboard cần phải cô đọng, chỉ hiện các KPI quan trọng. Các KPI này chính là các phương thức quyết định đã được đề ra từ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.

  KPI được tập trung vào từng chức năng, nhiệm vụ của từng người sử dụng khác nhau. Người phân tích tài chính đầu tư thì cần các chỉ số về đầu tư, người phân tích hoạt động thì cần biết sâu sắc hơn về chi phí hoạt động, doanh thu lợi nhuận trong quá trình bán hàng, người phân tích về cổ đông thì cần biết nhiều chỉ số liên quan đến chứng khoán hoạt động cổ đông.... Không nên dàn trải quá nhiều thông tin không liên quan trên Dashboard.

  Tổng hợp đến chi tiết

  Người sử dụng BI Dashboard luôn nghĩ góc nhìn nhiêu chiều trong phân tích, nên số liệu hiển thị trên Dashboard phải đảm bảo yếu tố tổng hợp và chi tiết. Có thể, trong một thời điểm, tại một màn hình không thể đáp ứng đồng thời, nhưng Dashboard phải sẳn sàng có thông tin khi người dùng cần về chi tiết, và số tổng hợp luôn hiển thị.

  Người dùng BI không thể nào dùng một giải pháp hoạt động hằng ngày ra để xem báo cáo và so sánh, mà các thông tin này phải được dọn lên BI. Khi anh em triển khai có câu nói vui, "mình làm tất cả công việc này là để hiện lên cái màn hình màu trong phòng của ông sếp". Kỳ thực là như vậy, BI nên cung cấp đầy đủ các góc nhìn từ tổng hợp chi tiết, như vậy thì các sếp chỉ cần BI là công cụ quản trị, là nơi tập trung lại tất cả các thông tin phân tích từ nhiều nguồn: ERP, CRM, HCM, SCM, POS...

  Sử dụng linh hoạt

  Dashboard là nơi thao tác trung tâm cho một giải pháp BI, nên Dashboard cần phải có
  • Drill down
  • Drill through
  • Drill anywhere
  • Bộ lọc
  • Thanh trượt dòng thời gian
  • Chọn hàng loạt chỉ số
  Bộ thao tác này là một tiêu chí tối thiểu nhất khi thiết kế BI Dashboard
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo ra các nút Back, Next giữa các Dashboard trong Tableau. Tableau Aug 14, 2015
  Các dashboard cho kinh doanh bất động sản Bất động sản Nov 12, 2014
  The Big Book of Dashboards Tableau Oct 9, 2017
  Tableau 10.4 - Dashboard Spacing Tableau Jul 25, 2017
  Destribute Evenly In Dashboard Tableau Jun 28, 2017

Share This Page