Dashboard Ngành bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jun 11, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tập hợp các Dashboard phân tích tình hình kinh doanh được tạo ra bằng công cụ IBM Cognos
   
  tableau and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  The Big Book of Dashboards Tableau Oct 9, 2017
  Tableau 10.4 - Dashboard Spacing Tableau Jul 25, 2017
  Destribute Evenly In Dashboard Tableau Jun 28, 2017
  Dashboard với google analytics trên tableau Tableau Jun 5, 2017
  [HỎI] Cài đặt hiển thị Dashboard Filter trên Tableau Tableau Jan 12, 2017

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Sales Dashboard
  Phân tích tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Phân tích biến động doanh thu qua các tháng trong năm, hay qua các năm.
  • So sánh doanh thu giữa các tháng, năm, quí liền kề hay giữa tháng, quí cùng kì năm ngoái,phân tích mức tăng trưởng giữa các cột mốc thời gian.
  • So sánh doanh thu giữa các khu vực, tình thành, kho, tìm tỉ trọng doanh số giữa các khu vực.
  • So sánh doanh thu giữa các dòng sản phẩm, loại, từng item hàng hóa, phân tích tỉ trọng doanh số của các mặt hàng.
  • Phân tích tỷ trọng lợi nhuận/Doanh thu theo từng item hàng hóa.
  Xem thêm tại topic : Sales Dashboard
   
  Last edited by a moderator: Jun 11, 2014
  tableau likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Dashboard Sales

  cognos report studio.jpg

  - Dasboard cho phép lọc report theo Năm, Khu vực, Dòng sản phẩm; Drill down, Drill up trên từng chart.
  - Dashboard cung cấp các thông tin:
  + Doanh thu, Lợi nhuận thực tế, % Doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kì năm ngoái.
  + Doanh thu, lợi nhuận thực tế chi tiết các tháng trong năm.
  + Chart 1: Thấy được lợi nhuận đang chiếm khoảng 30% doanh thu.
  + Chart 2: Lợi nhuận so với doanh thu chi tiết theo dòng sản phẩm => Chart trên thấy được lợi nhuận so với doanh thu ở mỗi dòng sản phẩm là tương đương nhau, Dòng Hàng điện lạnh bán chạy nhất nên lợi nhuận mang lại cũng cao nhất.
  + Chart 3: Phần % đóng góp doanh thu ở mỗi dòng sản phẩm.
  + Chart 4: % Doanh thu theo khu vực và theo dòng sản phẩm.
  => Nhà quản trị sẽ biết được con số thực tế doanh thu và lợi nhuận hiện tại (hoặc theo các tùy chọn), tỉ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận theo dòng sản phẩm, theo khu vực, Drill down để biết chi tiết theo từng sản phẩm hay từng store => nên tập trung đầu tư vào những sản phẩm nào ở những khu vực nào để thu lại lợi nhuận cao nhất, tỉ lệ rủi ro thấp.
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2014
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Inventory Dashboard
  Cung cấp 1 số mẫu dashboard phân tích tình hình tồn kho:
  • Giá trị tồn kho
  • Số lượng tồn kho
  • Kế hoạch xuất kho
  • Chi tiết tồn kho theo từng item, từng kho, từng khu vực kinh doanh
  • Phân tích các chỉ số KPI kho: số thực tế, số kế hoạch.
  Xem thêm tại topic: Inventory Dashboard
   
  Last edited by a moderator: Jun 11, 2014
  tableau likes this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  3. Dashboard phân tích biến động kinh doanh với công cụ Cognos Workspace.
  • Cung cấp giao diện tổng quan tổng hợp từ các report con làm bằng công cụ report studio.
  • Giới thiệu cách làm việc với Cognos Workspace với gói sales bán lẻ.
  • Dashboard mô tả các chiều phân tích cơ bản cho với 1 doanh nghiệp bán lẻ
  Chi tiết xem thêm topic : Cognos Workspace trong IBM cognos
   
  tableau likes this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  4. Dashboard tài chính

  Cung cấp 1 số biểu mẫu báo cáo, dashboard phân tích các chỉ số tài chính
  • Chi tiết các báo cáo tài chính: Balances sheet, Cash Flow, Profit Loss
  • Báo cáo phân tích AR & AP theo ngày quá hạn: số lượng vendor, khách hàng nợ quá hạn.
  • Phân tích các chỉ số tài chính: số thực tế và kế hoạch, biến động dữ liệu qua các cột mốc thời gian
  Xem chi tiết tại topic : Finance Dashoard với công cụ BI
   

Share This Page