Data Mining vs Analytics

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Jan 4, 2015.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  tableau likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tại sao cần khai phá dữ liệu (Data mining) Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Dec 30, 2014
  Data Mining là gì? Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Jun 30, 2014
  InTouch Data makes sense of hotel transaction data Du lịch - Khách sạn Dec 2, 2017
  Tableau, GE Aviation partner on data analytics for airline industry Tableau Nov 12, 2017
  Change Data Capture(CDC) trong SSIS connect Data Warehouse Tableau Oct 13, 2017

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Chào bạn,

  Theo như mình được biết thì Data Mining là một phần của Business Analytics . Business Analytics là một thuật ngữ nói chung, business analytics sử dụng data mining.
  Nếu gọi chính xác bạn muốn so sánh là Data mining analyticsAnalysis thì data mining nằm ở mức độ level cao hơn Analysis. Bạn có xem hình dưới để hình dung dễ dàng hơn

  BI-Maturity-Model-Level-5-1300x600-910x390.png

  Data Mining: từ một nguồn dữ cần chúng ta khai phá , tìm những quy luật, những tri thức để có được những dữ liệu ẩn cần chúng ta tìm ra quy luật để tạo thành dữ liệu mới có ích trong việc phân tích. hệ thống áp dụng các thuật toán để đưa ra cây quyết định, sankey diagram v.v.. để đưa ra câu hỏi "What is likely to happen next". Bạn xem mô hình bên dưới nhé.

  0112_Pant_Fig1.jpg
   

Share This Page