1. Tableau Business Intelligence

Data protection services of TSM

Discussion in 'Công nghệ' started by kjds_k2000, Jan 9, 2015.

 1. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Dịch vụ bảo vệ dữ liệu ( data protection)
  TSM cung cấp các dịch vụ bảo vệ dữ liệu như sau: backup và restore (sao lưu và phục hồi), lưu trữ và truy xuất, di chuyển và thu hồi. Các dịch vụ này được thực hiện qua các chính sách của domain được chỉ định trên TSM Server.
  Backup và restore:
  1 bản backup sẽ tạo 1 bản copy của đối tượng dữ liệu được sử dụng cho việc phục hồi nếu như bản
  copy nguyên gốc bị mất hoặc bị phá hủy. 1 đối tượng dữ liệu có thể là 1 file, 1 thư mục hoặc 1 đối tượng do người dụng định nghĩa, ví dụ như data table.

  TSM sử dụng phương pháp backup kiểu incremental, có nghĩa 1 bản full backup được lưu, tiếp sau đó chỉ lưu trữ những thay đổi của dữ liệu, mà không copy dữ liệu thành nhiều bản, phương pháp này giúp chúng ta giảm sự dư thừa dữ liệu, tiết kiệm băng thông và ít tốn bộ nhớ lưu trữ hơn.
  Để giảm tối đa như cầu lưu trữ, TSM sử dụng phương pháp deduplication ở phía Server, để giảm bandwidth ở phía client, phương pháp deduplication cũng được sử dụng.
  TSM cũng hoạt động với phần cứng lưu trữ để sử dụng các kỹ thuật tối giản dữ liệu khác như sao lưu tập tin phụ, nén client và nén thiết bị.
  Khi bạn phục hồi 1 đối tượng, bạn sẽ copy bản backup từ server về client và thực hiện phục hồi 1 file, 1 thư mục hoặc toàn bộ dữ liệu được lưu trước đó.
  Archive và retrieve:
  Dịch vụ này áp dụng cho dữ liệu được lưu trữ trong thời gian dài, bạn nên chọn 1 thiết bị lưu trữ với chi phí rẻ ví dụ như 1 tape.
  Lưu trữ file có nghĩa là copy và lưu dữ nó trong 1 thời điểm nhất định để bảo vệ dữ liệu để lưu dữ hoặc sử dụng sau, bạn có thể yêu cầu lưu trữ các tập tin và thư mục dài hạn được điều khiển bởi TSM. Bạn có thể xác định được các file nguyên gốc đã bị xóa từ client sau khi các file được lưu trữ.
  Retrive 1 file có nghĩa là copy chúng từ 1 pool lưu trữ đến 1 client node. hành động này không ảnh hưởng đến các bản copy lưu trữ trong pool.
  Mirgrate và recall:
  Các dịch vụ này được áp dụng để quản lý không gian trên hệ thống của client, bạn có thể chọn để lưu trữ dữ liệu này trong 1 VTK để gọi lại các file 1 cách nhanh chóng khi cần thiết.
  Quản lý không gian hệ thống là quá trình duy trì đầy đủ các không gian trống trên file hệ thống cục bộ bởi các file được di chuyển tới Server lưu trữ.
  Một file có thể được gọi lại đến client node theo yêu cầu, tự động hoặc được chọn lựa. Mục tiêu của quản lý không gian trống là tăng cường tối đa dung lượng cho dữ liệu mới và làm giảm thiểu tối đa thời gian truy cập dữ liệu.
  Xem thêm tại đây
   
  Last edited: Jan 9, 2015
 2. Loading...


Share This Page