Decision Tree, Flow Diagram trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 14, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Như các bạn đã biết việc hỗ trợ ra quyết định vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, và có ý nghĩa cao trong kinh doanh. Các phần mền phân tích hiện nay đang cố gắng hoàn thiện nhiều khả năng hướng nhiều đến người dùng.
  Tableau cho phép, hỗ trợ người dùng xây dựng và phát triển các cây Decision Tree, Flow Diagram dựa trên calculated function.

  Tùy theo yêu cầu bạn có thể tạo ra các cây ra quyết định dựa trên các cấp độ khác nhau, thay đổi vị trí các cấp độ này một cách dễ dàng.
  Decision Tree 1.png
  Như hình trên, cho phép lọc theo năm, chọn kích thước, chọn giá trị hiển thị theo màu, cho phép chọn cấp độ: Ship mode, Order Priority, Product Containner

  Hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định trong các lĩnh vực của mình dựa trên nội dung của cây ra quyết định:
  Decision Tree 2.png

  Chúc các bạn thành công !
   
  Last edited by a moderator: Jul 14, 2015
  My Linh likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Các quyết định trong Decision Tree trên Tableau Tableau Jul 15, 2015
  MD Decision case study BraunIntertec locked Microsoft Dynamics 365 Dec 3, 2014
  Radial treemaps in tableau Tableau Aug 11, 2015
  Mô hình Internet Marketing Tree Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014

Share This Page